fbpx

Ľubomíra Adámeková

telefón: +421 907 787 774
adresa: Kalinčiakova 1, 949 01 Nitra
(adresa kancelárie)

* číslo účtu pre EUR – Fio Banka:
IBAN: SK52 8330 0000 0025 0154 7580
BIC(SWIFT): FIOZSKBAXXX
(nie som platca DPH)

Obchodné meno: Ing.Ľubomíra Adámeková

Právna forma: fyzická osoba
IČO: 40495418
DIČ: 1048333506

Sídlo: Lehota 675, 951 36
(fakturačná adresa + poštová adresa)
Webové sídlo: https://akuira.sk
Registračné číslo: OU-NR-OZP1-2019/028533-2 č. živnostenského registra: 403-22693

Registračný úrad: Okresný úrad Nitra, odbor živnostenského podnikania         Dátum vzniku: 01.06.2019

Pošlite nám vašu otázku