fbpx

Všeobecné obchodné podmienky – Akuira.sk

Prevádzkovateľ:  Ing. Ľubomíra Adámeková

IČO:   40495418

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

Adresa: 94901 Nitra, Sitnianska 675/4, Slovenská republika

Prevádzkareň: 94901 Nitra, Fr. Mojtu 18

Email: akuira@akuira.sk, lubomira.adamekova@gmail.com

Tel. číslo: +421 907 787 774

Spôsob dodania a podmienky poskytnutia služieb:

  1. Klient sa pomocou formulára registruje na web stránke akuira.sk alebo facebookovej stránke Akuira com/citanie.z.energetickeho.pola a vyberie si službu (účasť na podujatí, konzultáciu a iné služby špecifikované na stránkach).
  2. Prevádzkovateľ cez systém obdrží automatické oznámenie o registrácii.
  3. Klient následne dostane spätný email s číslom účtu, kde môže uhradiť platbu.
  4. Platba vopred je vyžadovaná pri objednávkach na dodanie služby e-mailom alebo cez Skype a iné telekonferenčné služby.
  5. V prípade konzultácie počas osobného stretnutia alebo kurzu hradí klient platbu za službu v plnej výške na mieste. Za účasť za kurze sa platí vopred záloha, ktorá slúži na zaplatenie sály a garantovanie vášho miesta na kurze, keďže nie je zaručené, že v prípade včas neohlásenej neúčasti sa podarí zohnať náhradu.
  6. V prípade, že sa klient odhlási z konzultácie alebo kurzu a má zaplatenú platbu, prevádzkovateľ je ochotný mu vrátiť platbu späť, pokiaľ zrušenie odhlási najneskôr deň vopred (24 hodín), uvedené platí aj pre kurz s výnimkou zálohy.
  7. Pokiaľ je osobné čítanie už prevádzkovateľom vypracované (e-mail), platba sa nevracia, nakoľko sa služba touto realizáciou považuje za dodanú.
  8. Klient sa môže prihlásiť na podujatie alebo konzultáciu cez SMS, e-mail, Facebook Messenger, všetko sa berie ako objednávka; k ničomu ho však nezaväzuje, pokiaľ sa s dodávateľom nedohodne záväzne na dodaní služby za určený poplatok. Pri telefonickej objednávke sa dohoda uzatvára ústne v čase hovoru.
  9. Pokiaľ by sa v rámci aktuálnych vládnych nariadení ku COVID-19 alebo v budúcnosti z iných nepredvídaných a celospoločenských príčin stalo, že sa podujatie nebude môcť uskutočniť, uhradená záloha za kurz bude klientovi v plnej výške vrátená. Pokiaľ sa tak rozhodne, klient môže uhradenú zálohu tiež využiť na niektorý z budúcich kurzov alebo ako kredit na niektorú z osobných služieb (konzultácia/čítanie osobne alebo na diaľku, energetická aktivácia pozemku, duchovné meno, meditácia a pod.)