fbpx

Akuira

Sprievodca esencie slnka,
channeler s vysoko-vibračnou liečivou frekvenciou.

Channelingu sa venujem profesionálne od roku 2017, intuitívne ma k tejto forme poznania ťahalo už dávnejšie. Absolvovala som sama množstvo seminárov a kurzov s cieľom otvoriť sa, pochopiť a ukotviť príčiny a následky vo vlastnom živote. Otvorením svojho portálu srdca som opätovne získala schopnosť komunikácie s Akášou a bytosťami, ktoré sa nachádzajú vo vyšších dimenziách života a vo Vesmíre. Zároveň však neustále pracujem na sebe s mentormi v oblasti duchovného rozvoja a práce s Akášickými zdrojmi.

Prijímam informácie a channelingy pre
kolektívne vedomie a jednotlivcov prostredníctvom Akáše
(univerzálneho vedomia, akášických záznamov, kozmickej pamäte, sféry nášho vyššieho ja).

Čo je Akáša?

Akáša alebo Akášické záznamy sú univerzálne vedomie – informačné pole, prístupné všetkým bytostiam, ktoré po tom túžia. Odhaľuje nám múdrosť nášho vyššieho ja, pomáha nám určiť ďalší smer.

Akáša je všetko obklopujúca existencia, duchovná sila, ktorá sa rozpína celým vesmírom. Prostredníctvom tejto energie vesmíru vstupujeme do Akášických záznamov, kde sú uložené záznamy všetkých bytostí (záznamy našej duše).

Mojím cieľom je priniesť ľuďom, ktorí sa na mňa obracajú, plné otvorenie srdca a prijatie všetkého, čo sa odohráva v ich životoch. Pochopiť rozdielny pohľad na to, čo v skutočnosti chce naše ego a čo naša duša. Toto pochopenie prináša zásadnú zmenu v našom živote a prenastavenie doteraz trvajúcich vzorcov, uzavretých v tom istom kruhu. Je to pochopenie zákona príčiny a následku. Chcem pomôcť aktivovať v človeku prirodzené schopnosti, na ktoré možno už v priebehu rokov zabudol a prestal ich používať.

Okrem osobných čítaní z Akášických záznamov som vnútorne vedená k príprave seminárov a kurzov,
kde sa môžem o toto poznanie podeliť s ostatnými. Tí, ktorí majú záujem naučiť sa jednoduchou formou čítať v Akášických záznamoch a záznamoch svojej duše, budú vedieť toto poznanie aplikovať pre seba a svoje okolie. Som pripravená pomôcť všetkým, ktorí pociťujú volanie, ale aj tým neistým.