fbpx

Čítanie z poľa vašej jedinečnej osobnosti duše z Akášického zdroja má niekoľko úrovní. Prinášam z neho informácie dôležité pre váš ďalší vývoj. S osobným sedením (aj čítaním na diaľku) súvisia aktuálne témy pre vás a podľa vašej otvorenosti a pripravenosti urýchľujeme otvorenie srdca, zvedomenie príčin a následkov, cestu vašej duše, prepojenie s vaším stredom, vašou vesmírnou rodinou a potenciálom duše.

Vždy sa to však deje podľa vedenia strážcov a sprievodcov Akáše. Je to podporná energia k riešeniu vecí vo vašom živote a prepisu nefunkčných vzorcov. Pri čítaní z Akáše otváram vedomie, čítam z hĺbky duše, aby som mohla pomôcť ľuďom otvoriť vedomie a dostať sa k tým najtajnejším kútom ich zraniteľnosti a všetkého, čo si nosia. Takto bude prebiehať aj liečenie ich duše.

Prácu na sebe však musí robiť každý sám, vedome a v slobodnej vôli. V tomto naladení mu budú nápomocné aj všetky sily, energie a sprievodcovia. K čítaniu zo záznamov duše je viacero pomôcok, ktoré vám ponúkam. 

Doplnky k čítaniu energetických záznamov duše

Energetická pomoc na diaľku, podpora k vašej práci

Výborným doplnkom k osobnému čítaniu zo záznamov duše (Akášické záznamy) je Energetická pomoc k vašej práci alebo v náročných životných situáciách či pri zmenách.

Slúži buď k posilneniu práce na sebe, podpore energetického poľa, prehĺbeniu napojenia na Božský zdroj a pevnejšiemu ukotveniu v sebe pri práci s afirmáciami alebo meditáciách. Pomáha na odbúranie nánosov a blokov, pomoc pri vystúpení z bludných kruhov, kolobehu opakujúcich sa udalostí.

Táto energetická pomoc sa deje na váš výskovný súhlas, v meditácii a napojení na vás na diaľku (nie je potrebná vaša prítomnosť) a dostanete k nej e-mailom spätnú väzbu o tom, čo som vnímala a aké odkazy vám mám ešte od akášických sprievodcov odovzdať.

Kliknite sem pre viac informácií o energetickej pomoc a objednávku služby.

Doba pôsobenia: 60 minút / Cena: 20 eur

Channeling: Osobná afirmácia na podporu aktuálnych procesov

Súčasťou čítania – či už sa odohráva osobne, cez Skype alebo na diaľku e-mailom, je vždy aj vaša osobná aktuálna afirmácia, ktorá vám pomôže v prepisovaní nefunkčných vzorcov, aktuálnych životných procesoch, zvedomení a zhmotnení toho, čo je pre vašu dušu práve najdôležitejšie.

Ďalšou súčasťou čítania záznamov vašej duše môžu byť aj osobné meditácie na vloženie a zhmotnenie zámerov alebo odhalenie duchovného mena, ktoré nám slúži ako podpora. Môžete si ich vyžiadať buď ku konzultácii alebo aj samostatne hocikedy v procese vašej duchovnej práce na sebe.

Osobná meditácia na podporu zámerov z Akáše

Osobná meditácia na podporu zámerov z Akáše

Vaša osobná meditácia na vloženie zámerov

Meditácia na vloženie zámerov ušitá na mieru pre vás, pre vašu dušu, naladená na vaše úrovne, ktorá odpovedá na vaše aktuálne potreby. Môže byť napojená na čítanie zdroja vašej duše (osobné aj na diaľku) a takisto ako pri čítaní, aj pre túto špeciálnu meditáciu načriem do akášických záznamov, aby vám pomohla pevne ukotviť a zhmotniť aktuálne zámery vašej duše vo fyzickom živote. Meditáciu, ktorú robím formou channelingu z Akáše, si môžete nahrať na osobnej konzultácii alebo pri čítaní na diaľku dostanete odo mňa nahrávku meditácie vo formáte mp3.

Osobne alebo nahrávka: 20 Eur

Vaše duchovné meno na podporu v živote

Vaše duchovné meno, popis jeho esencie a vibrácie, stiahnuté cez Akášický zdroj. Duchovné meno vám poslúži ako podpora, povedie vás a vaše konanie v ďalšom období vášho života. Toto duchovné meno, ktoré vám cez môj channeling odovzdajú sprievodcovia Akáše, súvisí s prijatím pôvodnej esencie vašej duše. Takisto ako osobná meditácia na zhmotnenie vašich aktuálnych zámerov, aj zistenie duchovného mena môže byť napojené na čítanie zdroja vašej duše (osobné aj na diaľku).

Osobne alebo e-mailom: 20 Eur

O čo máte záujem k Osobnému čítaniu zo záznamov duše?