fbpx

Čítanie z poľa vašej jedinečnej osobnosti duše z Akášického zdroja má niekoľko úrovní. Prinášam z neho informácie dôležité pre váš ďalší vývoj. So sedením súvisia aktuálne témy pre vás a podľa vašej otvorenosti a pripravenosti urýchľujeme otvorenie srdca, zvedomenie príčin a následkov, cestu vašej duše, prepojenie s vaším stredom, vašou vesmírnou rodinou a potenciálom duše.

Vždy sa to však deje podľa vedenia strážcov a sprievodcov Akáše. Je to podporná energia k riešeniu vecí vo vašom živote a prepisu nefunkčných vzorcov. Pri čítaní z Akáše otváram vedomie, čítam z hĺbky duše, aby som mohla pomôcť ľuďom otvoriť vedomie a dostať sa k tým najtajnejším kútom ich zraniteľnosti a všetkého, čo si nosia. Takto bude prebiehať aj liečenie ich duše.

Doplnky k čítaniu energetických záznamov duše

Channeling: Osobná afirmácia na podporu aktuálnych procesov

Súčasťou čítania – či už sa odohráva osobne, cez Skype alebo na diaľku e-mailom, je vždy aj vaša osobná aktuálna afirmácia, ktorá vám pomôže v prepisovaní nefunkčných vzorcov, aktuálnych životných procesoch, zvedomení a zhmotnení toho, čo je pre vašu dušu práve najdôležitejšie.

Ďalšou súčasťou čítania záznamov vašej duše môžu byť aj osobné meditácie na vloženie a zhmotnenie zámerov alebo odhalenie duchovného mena, ktoré nám slúži ako podpora. Môžete si ich vyžiadať buď ku konzultácii alebo aj samostatne hocikedy v procese vašej duchovnej práce na sebe.

Osobná meditácia na podporu zámerov z Akáše

Osobná meditácia na podporu zámerov z Akáše

Vaša osobná meditácia na vloženie zámerov

Meditácia na vloženie zámerov ušitá na mieru pre vás, pre vašu dušu, naladená na vaše úrovne, ktorá odpovedá na vaše aktuálne potreby. Môže byť napojená na čítanie zdroja vašej duše (osobné aj na diaľku) a takisto ako pri čítaní, aj pre túto špeciálnu meditáciu načriem do akášických záznamov, aby vám pomohla pevne ukotviť a zhmotniť aktuálne zámery vašej duše vo fyzickom živote. Meditáciu, ktorú robím formou channelingu z Akáše, si môžete nahrať na osobnej konzultácii alebo pri čítaní na diaľku dostanete odo mňa nahrávku meditácie vo formáte mp3.

Osobne alebo nahrávka: 15 Eur

Vaše duchovné meno na podporu v živote

Vaše duchovné meno, popis jeho esencie a vibrácie, stiahnuté cez Akášický zdroj. Duchovné meno vám poslúži ako podpora, povedie vás a vaše konanie v ďalšom období vášho života. Toto duchovné meno, ktoré vám cez môj channeling odovzdajú sprievodcovia Akáše, súvisí s prijatím pôvodnej esencie vašej duše. Takisto ako osobná meditácia na zhmotnenie vašich aktuálnych zámerov, aj zistenie duchovného mena môže byť napojené na čítanie zdroja vašej duše (osobné aj na diaľku).

Osobne alebo e-mailom: 15 Eur