fbpx

čítanie z vášho energetického poľa

konzultácie s Akuirou – váš osobný channeling

 • Hľadáte nové smerovanie v živote?
 • Chcete lepšie vzťahy s partnerom, rodinou?
 • Ukončiť niečo, čo vás už neposúva?
 • Vystúpiť z bludného kruhu?
 • Túžite po práci, ktorá vás bude baviť?
 • Chcete mať v živote väčšiu slobodu?
 • Potrebujete viac času a menej stresu?

Čítanie z Akášických záznamov – z energetického poľa vašej jedinečnej osobnosti duše – vám dá všetky potrebné informácie, aby ste tieto alebo iné ciele vo vašom živote mohli dosiahnuť. Sami si stanovíte otázky, na ktoré chcete poznať odpovede, aby ste mohli vyčistiť, čo vyčistiť treba, zbaviť sa toho, čo už nepotrebujete a žiť šťastný, naplnený život.

Prinášam zo zdroja informácie dôležité pre váš ďalší vývoj. So sedením súvisia aktuálne témy pre vás a podľa vašej otvorenosti a pripravenosti urýchľujeme otvorenie srdca, zvedomenie príčin a následkov, prepojenie s vaším stredom, vašou vesmírnou rodinou a potenciálom duše. Vždy podľa vedenia strážcov a sprievodcov Akáše. Je to podporná energia k riešeniu vecí vo vašom živote, prepisu nefunkčných vzorcov.

Súčasťou čítania je vždy aj vaša osobná aktuálna afirmácia. Môžete si však navyše vyžiadať aj osobnú meditáciu na podporu zámerov alebo duchovné meno, ktoré ďalej podporí vaše súčasné procesy (tieto dva doplnky sa objednávajú samostatne).

ČO JE AKÁŠA A AKÁŠICKÉ ZÁZNAMY?

Akáša je všetko obklopujúca existencia, duchovná sila, ktorá sa rozpína celým vesmírom. Prostredníctvom tejto energie vesmíru vstupujeme do Akášických záznamov, kde sú uložené záznamy všetkých bytostí (záznamy našej duše).

Akášická knižnica alebo Akášické záznamyuniverzálne vedomie – obrovské informačné pole, prístupné všetkým bytostiam, ktoré po tom túžia. Odhaľuje nám múdrosť nášho vyššieho ja, pomáha nám určiť ďalší smer v živote.

Záznamy našej duše obsahujú nielen naše aktuálne nastavenie Tu a teraz, ale aj zámery našej duše či karmické väzby, bloky a možnosti.

Akuira je skúsená channelerka, ktorá sa na vašu osobnú žiadosť napojí na Akášické záznamy a získa odpovede na vaše otázky. “Mojím cieľom je priniesť ľuďom, ktorí sa na mňa obracajú, plné otvorenie srdca a prijatie všetkého, čo sa odohráva v ich životoch,” hovorí. To znamená, pochopiť, čo chce naše ego a po čom túži naša duša. “Otváram vedomie, čítam z hĺbky duše, aby som mohla pomôcť ľuďom otvoriť vedomie a dostať sa k tým najtajnejším kútom ich zraniteľnosti a všetkého, čo si nosia. Takto bude prebiehať aj liečenie ich duše.”

VIAC O AKUIRE, KTORÁ VÁS BUDE SPREVÁDZAŤ

Kto som?

Moje duchovné meno je Akuira a channelingu sa venujem profesionálne od roku 2017, intuitívne ma k tejto forme poznania ťahalo už dávnejšie. Otvorením svojho portálu srdca som opätovne získala schopnosť komunikácie s Akášou a bytosťami vo vyšších dimenziách.

Mojím cieľom je priniesť ľuďom plné otvorenie srdca a pochopenie, prenastavenie cyklických vzorcov, aktivovať prirodzené schopnosti, na ktoré v priebehu rokov zabudli. Zároveň neustále pracujem na sebe s mentormi v oblasti duchovného rozvoja a práce s Akášickými zdrojmi.

Okrem osobných čítaní z Akášických záznamov som vnútorne vedená k príprave seminárov a kurzov, kde sa môžem o toto poznanie podeliť s ostatnými, aby ho mohli aplikovať pre seba a svoje okolie. Som pripravená pomôcť všetkým, ktorí pociťujú volanie, ale aj tým neistým.

Čítanie z Akášických záznamov a získanie odpovedí na vaše otázky vám má pomôcť vydať sa odvážne na ďalšiu cestu vo vašom živote. Nejde o predpovedanie budúcnosti. Vychádza sa pritom z vášho aktuálneho nastavenia – tu a teraz, ako aj zo zámerov vašej duše a minulých karmických väzieb alebo vzniknutých blokov.

ČO JE ČÍTANIE Z VYŠŠIEHO INFORMAČNÉHO POĽA?

Čo vám osobná konzultácia prinesie?

Vďaka načítaniu do energetického informačného poľa, dospievate k lepšiemu pochopeniu príčin a následkov vo vašom živote. Akáša vám pomôže dosiahnuť hlbšie pochopenie príčin a následkov vášho konania, nekonania, reakcií po celej časovo priestorovej osi a na všetkých úrovniach vášho éterického, mentálneho a emočného tela.

Spýtajte sa, čo najviac potrebujete vyriešiť

Či už hľadáte nové smerovanie v živote, chcete chápavého partnera alebo lepší vzťah, prípadne ukončiť niečo, čo vás už neposúva ďalej, túžite po práci, ktorá vám bude dávať naozaj zmysel, chcete mať väčšiu slobodu, viac času, menej stresu, Akáša, vaše informačné energetické pole, intuícia, vyššie ja, univerzálne vedomie – nazvite to, ako chcete – má informácie, ktoré vám pomôžu vydať sa tou správnou cestou, aby ste to dosiahli.

Príklady otázok, ktoré môžete pred čítaním položiť

 • Čo sa odohralo v koreňovom minulom živote môjho predka?
 • Čo zasahuje opakovane do momentu Tu a Teraz?
 • Čo potrebujem odstrániť? Čo je hlavnou príčinou [tohto problému]?
 • Aké nastavenie mi bráni pohnúť sa z miesta, urobiť životnú zmenu?
 • Z čoho vychádza moje lipnutie na [niečom], moja závislosť od [niečoho]?
 • Prečo sa neustále točím v bludnom kruhu?
 • Čo je teraz na rade v mojom živote?
 • Čo mi bráni vstúpiť do nového vzťahu?
 • Aké poslanie má moja duša?
 • …a mnoho iných dôležitých otázok na veci, ktorými sa najviac zaoberáme.

Najlepšie je pýtať sa na dôvody a cesty, ktoré sú nám otvorené (alebo, naopak, prečo sú nám niektoré momentálne uzavreté), napríklad klásť otázky, ktoré sa začínajú slovami: Ako / Aké… Čo môžem robiť… Čo spôsobuje…?

Pokiaľ je váš zámer čistý a vedie vás úprimná túžba rozvíjať sa, žiť v láske, naplniť svoje pravé poslanie, tak vás Akáša, miesto, kde prebýva vaše vyššie ja, bezpečne nasmeruje na tú správnu cestu, pomôže vám odhaliť pravdu vašej duše, uvoľniť bloky a ukázať tie najlepšie
možnosti
pre váš ďalší vývoj.

AKO TAKÁTO KONZULTÁCIA S AKUIROU PREBIEHA?

V súčasnosti sa nachádzame vo veľmi priaznivom období, vhodnom na prebúdzanie a nasmerovanie spôsobom, aký je najvhodnejší a najdôležitejší pre vás a vašu dušu.

Počas osobnej konzultácie otvoríme váš záznam duše cez Akášický zdroj informácií. Na vašu žiadosť sa napojím na informačný kanál, cez ktorý vám Univerzum ukazuje smer vášho bytia, pomáha vám rozhodnúť sa, kadiaľ a ako ísť ďalej.

Môžete mi položiť jednu až dve otázky, ktoré vás najviac trápia alebo sa len nechať viesť odpoveďou na jednoduchú ale zásadnú otázku: Čo je teraz na rade v mojom živote?

Čítanie vášho záznamu a následné pochopenie a prijatie týchto informácií vám pomôže zodpovedať otázky, ktoré vás trápia, vyriešiť opakujúce sa uzavreté cykly a vystúpiť z nich. Okrem odpovedí na vaše kľúčové otázky dostanete aj afirmáciu, ktorá vám pomôže dosiahnuť cieľ, po ktorom v duši túžite.

Rada vás prevediem svetelnou energiou a ukážem vám možnosti, pokiaľ cítite, že toto je tá správna cesta. Informácie z Akáše a vášho energetického poľa sú odovzdávané vždy s tým najlepším zámerom a v najvhodnejšej forme pre vaše pochopenie.

Malé poučenie o čítaní z Akáše

 1. Získané informácie prijaté z Akášického vedomia sú individuálne a osobné a nie sú zdieľané verejne ani z jednej strany. Otázky sú formulované s úctou a pokorou.
 2. Nikdy nemôžeme získať informácie o inej osobe bez jej vedomého zvolenia alebo v snahe manipulovať, ani “pre ich vlastné dobro”.
 3. Neskúšame nič len tak, zo zvedavosti, ale s tým najčistejším zámerom, ktorý vychádza zo skutočnej a hlbokej potreby.

Čítanie z vášho informačného poľa môže prebiehať osobne, cez Skype alebo aj bez vašej prítomnosti po zaslaní požiadavky e-mailom. Osobná či telefonická konzultácia trvá najviac 90 minút. Na e-mailovú žiadosť dostanete odpoveď v priebehu 4 až 7 pracovných dní –  jeden až dve strany formátu A4 čítania a afirmáciu, ktorá súvisí priamo s vašimi otázkami.
Cena jedného čítania z energetického poľa (osobne) je 50 €. Cena za čítanie predstavuje rovnováhu voči energii, ktorú vkladám pre čítanie zdroja vašej duše.

K čítaniu si možno doobjednať aj Energetickú pomoc pre vašu prácu na sebe alebo v náročných situáciách, ďalej Osobnú meditáciu na vloženie zámerov
a Duchovné meno na podporu v živote.