fbpx

Informácia o bezpečnom spracúvaní a ochrane osobných údajov získaných prostredníctvom web stránky akuira.sk (platná od 24. 5. 2018)

Ak čítate tento text, zrejme ste klikli na odkaz Viac o ochrane osobných údajov pod jedným z objednávacích a dopytových formulárov na tejto webovej stránke.

Akuira.sk sa usiluje v čo najvyššej možnej miere a podľa platných zákonných opatrení (Smernica GDPR – Nariadenie EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov; Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov) chrániť akékoľvek osobné údaje (OÚ), ktoré sa k nám v rámci komunikácie s príjemcami našich služieb dostanú.

V rámci tejto web stránky využívame len základné cookies na zabezpečenie funkcionality a kompatibility s prehliadačmi a anonymizované informácie o návštevnosti a správaní návštevníkov, ktoré slúžia na zlepšovanie vášho zážitku z čítania web stránok. Nevykonávame žiadne profilovanie za účelom cielenej internetovej reklamy. Detaily o používaní cookies na našej web stránke nájdete v bode 8 tejto informácie.

 1. ÚČEL SPRACÚVANIA OÚ:

Dopytové formuláre na web stránke akuira.sk slúžia výlučne na zasielanie a zodpovedanie dopytov návštevníkov web stránky a našich potenciálnych klientov a kontaktovanie v prípade vášho záujmu o konzultáciu alebo kurz.

Nebudujeme si z nich žiadnu marketingovú databázu a nebudeme vám bez vášho súhlasu alebo výslovnej žiadosti zasielať žiadne obchodné ponuky, marketingové informácie ani e-mailing. Tieto OÚ neposkytneme žiadnej tretej strane a nedochádza k ich prenosu do tretích krajín.

 1. DRUH A MINIMALIZÁCIA OÚ:

V dopytovom formulári využívame zásadu minimalizácie OÚ, to znamená, že sa snažíme obmedziť povinné údaje len na tie absolútne nevyhnutné.

Z údajov, ktoré sú kategorizované ako osobné, zadávate vo formulári svoj e-mail a meno, aby sme mohli adresne reagovať na váš dopyt a poskytnúť vám informácie / služby, o ktoré máte záujem. prípadne telefónny kontakt – ak si objednávate osobnú konzultáciu alebo miesto na kurze,

 1. DOBA SPRACOVANIA:

Tieto OÚ nám slúžia len na doriešenie vášho dopytu – to znamená, že ich používame a ukladáme na dobu určitú (t. j. dovtedy, kým nebude váš dopyt uspokojivo vyriešený) v rámci predzmluvného vzťahu a na základe oprávneného záujmu vás ako potenciálneho zákazníka a nás ako poskytovateľa požadovaných služieb.

 1. UKONČENIE SPRACOVANIA:

Otázku alebo požiadavku, ktorú ste nám zaslali prostredníctvom dopytového formulára z web stránky akuira.sk sa budeme snažiť vyriešiť v čo najkratšej dobe a informovať vás e-mailom na e-mailovú adresu, ktorú ste nám vo formulári poskytli.

V prípade, že sme vašu otázku zodpovedali alebo ak nás v odpovedi informujete, že nemáte záujem o služby / ďalší kontakt (nadviazať zmluvný vzťah), nebudeme vás ďalej kontaktovať a vaše kontaktné údaje vymažeme.

 1. BEZPEČNOSŤ OÚ:

Potrebné a vami poskytnuté OÚ chránime v elektronickej podobe primeranými a vhodnými bezpečnostnými opatreniami – v zabezpečenej databáze dopytových formulárov, zabezpečenom e-mailovom systéme a mobilných kontaktoch. Neuchovávame ich vo fyzickej (papierovej) podobe.

 1. OÚ PO POSKYTNUTÍ SLUŽBY:

V prípade, že sa rozhodnete pre využitie našich služieb (konzultácie, kurzy), tak sa spôsob a dĺžka uchovávania akýchkoľvek OÚ poskytnutých v rámci tohto zmluvného vzťahu bude riadiť platnými zákonmi (Obchodný zákonník, Zákon o účtovníctve…) a vzájomným oprávneným záujmom.

Oprávnený záujem znamená z našej strany snahu dodať vám čo najkompletnejšie služby a z vašej strany záujem ich naplno využívať. Pokiaľ išlo o jednorazovo poskytnutú službu, vaše OÚ budú z našich kontaktov (e-mail, mobil, meno) vymazané na konci kalendárneho roka, v ktorom ste službu využili. Účtovné informácie budú uchovávané v zákonom stanovenej lehote 10 rokov.

 1. OTÁZKY A VYMAZANIE OÚ:Ak máte nejaké ďalšie otázky ohľadne spracúvania vašich OÚ zadaných cez web stránku akuira.sk alebo chcete požiadať o zmenu či výmaz OÚ z našich adresárov a databáz, kontaktujte nás e-mailom na adrese: akuira(zavinac)akuira.sk.

 2. POUŽÍVANIE COOKIES:

1. Na tejto webovej stránke používame súbory cookies na nasledujúce účely:

 • Na zabezpečenie základnej funkčnosti webových stránok, ktoré si prehliadate a ich kompatibility s vaším vybraným internetovým prehliadačom.
 • Na základné merania návštevnosti webových stránok a vytváranie všeobecných štatistíktýkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webovej stránke Akuira.sk. Tieto informácie sa využívajú iba v anonymnej podobe a neumožňujú identifikáciu jednotlivca.

2. Keďže na správne použitie cookies na tieto účely je potrebné v automatizovanom systéme ukladať vašu IP adresu, ide o zber a spracúvanie osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. (ďalej len “ZoOÚ”).

Zber údajov uvedených v odseku 1. možno považovať za spracovanie osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo tretej strany podľa § 13 odst. f) ZoOÚ, keďže ide o zlepšenie vášho komfortu pri prehliadaní web stránok (napríklad pri opakovanej návšteve) a takisto na zabezpečenie spätnej väzby o užívateľskej prístupnosti web stránok, čo napomáha ich zlepšovaniu v budúcnosti.

3. Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu – tento režim sa dá nastaviť v nastaveniach vášho internetového prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa námietku zaslaním na e-mail akuira(zavinac)akuira.sk. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne, najneskôr do 30 dní od doručenia. Cookies nevyhnutné na zachovanie funkčnosti webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú na fungovanie webu v čase vašej návštevy.

4. Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných na fungovanie webových stránok, nie je možné v prípade ich vymazania zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

5. Cookies, ktoré sa zbierajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

6. Na webe Akuira.sk nepoužívame cookies na cielenie reklamy. Tieto musia byť spracovávané na právnom základe výslovného súhlasu návštevníka web stránok podľa § 13 odst. a) ZoOÚ 18/2018 Z.z.

7. Cookies za účelom zbierania údajov o návštevnosti web stránok sú ukladané najviac po dobu 2 roky. Cookies na cielenie reklamy sú ukladané po dobu 90 dní, ak návštevník udelil výslovný súhlas – na našom webe ich však nepoužívame.

8. Spracovanie osobných údajov je vykonávané prevádzkovateľom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj iné subjekty, a to najmä:

 • Poskytovateľ služby Google Analytics a reklamného systému Google Ads, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ktoré využívame na zabezpečenie kvalitného fungovania web stránok,
 • Poskytovateľ služby Facebook Ads, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601, Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, ktoré využívame na internetový marketing určený pre našich klientov,
 • Prípadne ďalší poskytovatelia softvérov, služieb a aplikácií, ktorých služby však v súčasnej dobe nevyužívame.

9. Vyššie uvedené spoločnosti ďalej s cookies nakladajú v súlade s ich zmluvnými podmienkami, ktoré nájdete na týchto odkazoch:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs;

https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs

https://www.facebook.com/policy.php