fbpx

Čítanie z akášických záznamov na diaľku

Čítanie z vášho energetického poľa na diaľku (konzultácia e-mailom)

Akuira konzultácie emailom

Akuira konzultácie emailom

Môžeme uzdraviť svoje vzťahy aj telo, pohnúť sa z miesta, zbaviť sa strachu, nájsť správnu cestu, dostať sa zo zdravotných, finančných, pracovných problémov. Cieľom je, aby ste mohli odteraz žiť svoj život v harmónii, plynutí energie a skutočne podľa volania vlastnej duše.

Ak chcete osobnú konzultáciu s Akuirou, nemusíte chodiť ku mne do Nitry, alebo sa rozprávať telefonicky cez Skype, pokiaľ nechcete. Svoju žiadosť o čítanie z vášho energetického informačného poľa mi môžete poslať aj e-mailom a e-mailom odo mňa dostanete aj odpoveď.

Súčasťou čítania je vždy aj vaša osobná aktuálna afirmácia, ktorá vám pomôže v prepisovaní nefunkčných vzorcov, aktuálnych životných procesoch, zvedomení a zhmotnení toho, čo je pre vašu dušu práve najdôležitejšie.

AKO ČÍTANIE NA DIAĽKU PREBIEHA? klikni >>

Dostanete odo mňa písomné spracovanie načítania Akášických záznamov vašej duše, inak povedané čítanie z vášho energetického poľa, podľa potreby to bude text na zhruba 1-2 strany formátu A4.

Je to ekvivalent 90-minutovej konzultácie osobne alebo cez Skype pre všetkých, ktorí nemajú možnosť alebo čas prísť za mnou do Nitry, neradi používajú Skype alebo jednoducho uprednostňujú písomnú e-mailovú komunikáciu.

Spracujem informácie, ktoré dostanem z Akáše, týkajúce sa vášho aktuálneho nastavenia Tu a Teraz. Môžete mi v e-mailovej správe položiť 1-2 otázky (príklady nižšie) alebo nechať pracovať iba záznam Čo je na rade v mojom živote?

Po vašom konkrétnom povolení (pozri formuláciu Povolenia nižšie) sa pripojím k vášmu energetickému poľu a budem v Akášických záznamoch hľadať odpovede na vaše otázky.

Výsledkom tohto channelingu na mieru bude aj afirmácia, ktorá slúži na vyrovnanie energií a podporu cieľa, ktorý si vaša duša vybrala alebo kľúčových otázok, ktoré práve riešite. Podstatné je, aby sa pred vami otvorili tie správne cesty a aby ste mohli svoje úprimné túžby premeniť na skutočnosť.

A čo hovoria ľudia ktorí mali konzultáciu, alebo sa zúčastnili kurzov?

komentáre komentáre
komentáre
komentáre komentáre komentáre
komentáre komentáre komentáre
komentáre komentáre komentáre
komentáre komentáre komentáre
komentáre komentáre komentáre

Povolenie na čítanie vo vlastnom Akášickom zázname:

Prosím Akuiru o čítanie z mojich vlastných Akášických záznamov, aby v mojom mene channelovala pod vedením strážcov Akáše a ich ochranou a mohla mi odovzdať všetky informácie, ktoré žiadam a sú prístupné pre moje najvyššie dobro – tu a teraz.

Toto povolenie si, prosím, najskôr nahlas prečítajte a precíťte ho. Potom ho nezabudnite potvrdiť (zaškrtnúť) vo vašej online žiadosti o čítanie z vašich Akášických záznamov (formulár nižšie). Ak by ste chceli poslať správu na môj kontaktný e-mail, povolenie skopírujte.

PRÍKLADY OTÁZOK, KTORÉ MÔŽETE PRED ČÍTANÍM POLOŽIŤ
  • Čo sa odohralo v koreňovom minulom živote môjho predka?
  • Čo zasahuje opakovane do momentu Tu a Teraz?
  • Čo potrebujem odstrániť? Čo je hlavnou príčinou tohto problému?
  • Aké nastavenie mi bráni pohnúť sa z miesta, urobiť životnú zmenu?
  • Z čoho vychádza moje lipnutie na niečom, moja závislosť od niečoho?
  • Prečo sa neustále točím v bludnom kruhu?
  • Čo je teraz na rade v mojom živote?
  • Čo mi bráni vstúpiť do nového vzťahu?
  • …a mnoho iných dôležitých otázok na veci, ktorými sa najviac zaoberáme.

Nepredpovedáme budúcnosť, ale ukazujeme aktuálne možnosti Tu a teraz, prípadne odhaľujeme príčiny a bloky našej neschopnosti pohnúť sa z miesta, vystúpiť z cyklických vzorcov správania. Výsledkom čítania z Akášických záznamov budú informácie, ktoré nás privedú k pochopeniu, uvoľnenie blokov a otvorenie cesty, na ktorú sa môžeme vydať za svojím vytúženým cieľom.

MALÉ POUČENIE O ČÍTANÍ Z AKÁŠE

Získané informácie prijaté z Akášického vedomia sú individuálne a osobné a nie sú zdieľané verejne z ani jednej strany. Otázky sú formulované s úctou a pokorou.

Nikdy nemôžeme získať informácie o inej osobe bez jej vedomého zvolenia alebo v snahe manipulovať, ani “pre ich vlastné dobro”.

Neskúšame nič len tak, zo zvedavosti, ale s tým najčistejším zámerom, ktorý vychádza zo skutočnej a hlbokej potreby.

Cena čítania z energetického poľa na diaľku je 40€

Cena za čítanie predstavuje rovnováhu voči energii, ktorú vkladám pre čítanie zdroja vašej duše. Po zaslaní e-mailovej žiadosti s vašou otázkou a povolením, vám zašlem číslo účtu, kde môžete uhradiť platbu za emailovú konzultáciu. Spracovanie tohto osobného čítania zasielam e-mailom do 4 až 7 pracovných dní, nie je k tomu potrebná žiadna telefonická konzultácia.

Viac informácií emailom na akuira@akuira.sk, alebo telefonicky na čísle 0907 787 774

Pokiaľ máte ďalšie otázky, nech sa páči, pýtajte sa. Prajem vám krásny deň, Akuira

AKUIRA konzultácie emailom

AKUIRA konzultácie emailom