fbpx

Čo pre nás TERAZ robia bytosti svetla

Svetelné bytosti sú pri nás čoraz viac, pomáhajú nám čoraz intenzívnejšie a takisto začínajú intenzívnejšie chrániť túto planétu. Zároveň však rastie aj naša osobná zodpovednosť za každé slovo, čin, rozhodnutie.

Závislosti ľudí bývajú rôzne a tak môže vzniknúť aj závislosť od svetelných bytostí. Aby sa to nestalo, je potrebné plne pochopiť a uvedomiť si, že svetelné bytosti za vás nevykonávajú žiadnu prácu. Sú pre vás jedinečnou oporou, ale všetky rozhodnutia robíte výlučne vy, vo fyzickej forme, a nesiete za ne aj plnú zodpovednosť.

Sú s nami v dobrom aj zlom

Svetelné bytosti sú tu výhradne preto, aby pri vás počas vášho života stáli a pomáhali vám. Môžu vás podporiť aj v projektoch a zámeroch, ktoré nie sú pre vás úplne najvhodnejšie, ale vložili ste do nich svoje životné rozhodnutie. Preto aj na takejto ceste máte vždy sprievodcov.

Úlohou svetelných bytostí je vám tú cestu uľahčovať. Každá svetelná bytosť koná vždy v najvyššom súlade s vaším božím právom rozhodnutia. Svetelná bytosť, ktorá vás vedie, je ešte ochraňovaná a vedená ďalšími svetelnými bytosťami. Môže sa stať, že váš sprievodca sveta dostane v nejakej veci radu od iných svetelných bytostí. Zároveň môže “vaša” svetelná bytosť dostať od Rady svetelných bytostí “príkaz” – nasmerovanie, aby pre vás urobila niečo iné.

Je dôležité pochopiť, že neexistuje len jedna úroveň svetelných bytostí, ale nad nimi sú ďalšie a ďalšie úrovne. Je to nekonečná hierarchia strážcov, sprievodcov, zoskupení. Svetelné bytosti, ktoré sú vám nablízku v každodennom živote, sú ako keby v prvej línii.

Channeling Akuira  Svetelné bytosti 2021
Svetelné bytosti sú tu pre nás intenzívnejšie v roku 2021

Podpora svetelných bytostí narastá

Bod, v ktorom sa to vždy začína, je fyzická prítomnosť toho-ktorého človeka. Človek robí svoje osobné rozhodnutia v tomto fyzickom svete a vyberá si svoje sféry zodpovednosti. Jeho duša, svetelná bytosť mu síce ukáže vhodné cesty, ale pokiaľ nie je toto smerovanie človekom akceptované a on sa rozhodne inak, potom ho svetelná bytosť môže len podporiť v tej “inej” ceste, ktorú si vybral.

Následky svojich krokov a činov už, samozrejme, berie na seba každý človek osobne. Svetelné bytosti vám majú pomôcť, aby ste mohli konať to, čo potrebujete. Avšak, ak si to sami neželáte, nebudú vám nič projektovať ani nanucovať. Ochrana, sprievodcovstvo, podpora, budú poskytnuté vo zvýšenej miere pre každého, kto je pripravený ich prijať. Svetelné bytosti však nebudú zasahovať ani ponúkať pomoc tým, ktorí si to neželajú.

V súčasnosti vás budú z bodu “Tu a teraz” sprevádzať aj viaceré bytosti, aby ste mali možnosť vniknúť do vlastnej podstaty a pocítiť vlastné naplnenie. Toto je kolektívna energia, kolektívne nastavenie. Pokiaľ to budete chcieť, svetelné bytosti vám budú intenzívnejšie ukazovať, aké máte možnosti, budete od nich dostávať impulzy. Rozhodnutie bude však opäť iba na vás. Je na vás, ktorou diaľnicou či chodníkom sa vydáte.

Pozor: zosilnie každý čin, slovo, vibrácia

Do energetických polí sa teraz zosúvajú aj vyššie bytosti, vďaka čomu sa vaša ochrana a možnosti ešte zvýšia. Avšak práve preto treba, aby ste sa rozhodovali v najvyššom súlade so sebou samými. Je to odkaz pre všetkých obyvateľov Zeme, že prichádza obrovská posila od svetelných bytostí.

Toto je však len informácia, že sa to deje. Nič si nepredstavujte, iba vnímajte. Nič neočakávajte, iba prijímajte. Nevkladajte do svojich rozhodnutí ľudské predstavy, ako to bude alebo má byť, aby ste si nezablokovali tie úžasné možnosti. Nechajte to plynúť, nech sa to samé deje.

Bez ohľadu na to, akú prácu budete teraz vykonávať, energia tejto činnosti zosilnie. Všetko bude silnejšie – každé vaše slovo, každá myšlienka, každá vibrácia… je potrebné si to ukotviť v sebe. Vieme, že slovo je vibrácia a tá zosilnie. Zosilnejú aj vibrácie našich tiel. Prejdite si do hĺbky týmto uvedomením.

Channeling Akuira  Ochrana Zeme a Svetelné bytosti 2021
Svetelné bytosti pripravujú nový plán ochrany a obnovy Zeme od roku 2021

Pripravuje sa ochrana a obnova Zeme

Toto je odkaz z Galaktickej konfederácie – je to dohoda rôznych svetelných bytostí. Nasledovať bude aj ich ďalší zostup do fyzických tiel. To znamená, ďalšie požehnanie a podpora pre túto planétu. Umožnili ste si otočiť sa do svetla a rozvibrovať vedomie a ďalej je to už na vás.

Galaktický snem má pripravené viaceré typy ochrany, jednou z nich sú ochranné portály nad určitými časťami Zeme, kde sa nebude dať hýbať s počasím a nebude možné použiť ľudskú zbraň. Ochrana bude zameraná na znovuobnovenie posvätných miest, merkaby planéty. Bude sa to všetko diať z viacerých strán. Zjednotenie je nevyhnutné. Budú nasadení noví strážcovia zón.

Bude pripravená aj nová technológia, ktorú zatiaľ nepoznáme. Technológie však nebudú prichádzať len cez svetelné bytosti, budú channelované aj cez osoby pozemských vedcov. Použitie novej technológie bude mať zrejme vplyv na umelé zásahy do planéty. Môže sa stať, že to, čo sa umelo zastavalo, bude narušené.

Život treba začať vnímať iným spôsobom, ako ste to robili dosiaľ. Ešte nie je presne určené to, čo sa bude ľudstva týkať. Nech to ale príde v akejkoľvek forme, treba sa na to pozerať ako na požehnanie a obnovu

Ďalšie informácie vám budú posúvané postupne, cez rôzne bytosti a vo výraznejšej forme.

S láskou zapísala Akuira, 23. mája 2021 v Bratislave

Napíšte komentár