fbpx

Sprievodcovia svetla odkazujú, čo môžeme robiť teraz, keď mnohých zviera strach

To, čo aktuálne deje na planéte Zem, je opätovne len zakrývanie následkov predošlého konania ľudstva. Skutočné informácie o tom, prečo presne k tomu dochádza, sú však strážené a ochránené obalom z určitej energie. Rusko je ako taká obrovská bublina, chránená zo všetkých strán. Akoby bolo nad ňou vákuum, akoby nič do krajiny nemohlo vojsť. Toto vákuum však nie je vytvorené svetelnými bytosťami, ale nízko-vibračnými, povedzme „druhou stranou“.

Vášnivé reakcie na túto situáciu, ktorá mnohých znepokojuje až desí, sú ale dvojsečnou zbraňou. Áno, panuje strach, neistota, rozhorčenie. Je však dôležité, aby ľudia nevyvolali cez svoje strachy ešte viac negatívnej energie, ako tu už koluje a pácha tieto veci. V pocitoch navracajúceho sa strachu z vecí, ktoré neviete ovplyvniť, pomáha sústrediť sa na dych a konať tak, ako to v danej chvíli najlepšie viete.

Nedeľte sa „my a oni“, vyživujte svetlo. Máte od nás pomoc

Svet sa delí, a to viac, ako kedykoľvek pred tým. Dualita je na Zemi dnes v absolútnom rozmachu. Chápte to ako zámer rozmachu duality v nízko-vibračnom nastavení. Výsledkom je rozdelenie ľudí, svet v rozklade, v rozpore cez akékoľvek spory a hádky, pričom strachom je sila a moc nízko-vibračných svetov násobená.

Hoci z hľadiska svetla absolútne nie je dôležité, akú máš národnosť, je to tiež spôsob ľudského delenia. A národy ukazujú na seba prstom, dokonca sa delia na „národy v národoch“.

Všetci sme z božského zdroja. Skutočný rozdiel je iba v tom, či sa rozhodneme vyživovať svetlo alebo tmu. To, že časť ľudí sa rozhodla kráčať po druhej strane, je ich vôľa a každý berie za svoje rozhodnutia následky a zodpovednosť.

Neplytvajte teda svojimi slovami, nesledujte celý deň médiá, nehrajte sa. Ste božská bytosť a to, čo môžete priniesť, je svetlo. To je láska, mier, bezpodmienečnosť. Živte svetlo. Sebalásku, ako základný predpoklad bytia a spojenia s vyšším zdrojom a otvorenia srdca.

mier a svetlo na Zemi
Svetlo má obrovskú podporu

Svetlo prevažuje. Rozhodnite sa, na ktorej strane budete

Z momentálneho nastavenia svetlo prevažuje a množstvo vysoko-vibračných bytostí nám pomáha. Tma je vytlačovaná. Tam, kde je svetlo, nie je tma. Sú to základné princípy. Konajte tak, ako vám duša káže a najlepšie ako viete, ale nevnášajte do toho všetkého ešte tmu hádkami a ukazovaním na druhých, delením sa na nás a tých druhých, podliehaním strachu. Neznižujte vedome vysoké vibrácie, ktoré nám pomáhajú. Ochraňujte druhých, nevinných ľudí, slabých, deti, ženy, mužov…

Mnohí z vás sa pýtajú, prečo sú tu na Zemi, aké majú dary. Teraz nastal čas a môžete ukázať, kto ste. Pokiaľ sa však stále točíte v bludných kruhoch vlastnej dôležitosti, nedoriešených emóciách a nevyrovnanosti, nepomôžete. Vtedy ste stále uväznení v nízko-vibračných odporoch – v sebe, so svojou rodinou, partnermi. V takomto stave neviete dostatočne pomáhať iným. Vzdajte sa vašej dôležitosti a plne prispejte v tejto situácii zasielaním vysokých vibrácií svetla pre tento svet.

Rozhodnite sa, na ktorej strane ste. Celý svet krváca, aj keď momentálna situácia, tá akútna, je na Ukrajine. Ale krváca celý svet. Je nevyhnutné stáť na strane svetla. Práve teraz máte šancu ukázať a žiť to, čo je cesta svetla pre tento svet. Toto nemusí byť jediný či posledný konflikt. Pokiaľ sa nezmení vibrácia sveta, príde ďalší a ďalší.

Sprievodcovia z Akáše poukázali aj na to, že bytosti svetla sa už nachádzajú aj v radoch agentov, ktorí hrajú takpovediac dve úlohy a rozkladajú systém z vnútra. Sú to vysoko-vibračné bytosti v ľudskej podobe.

Zem a svet v našich rukách
Zem a svet je v našich rukách

Čo môžem urobiť JA tu a teraz pre svet

Zvedomte si nasledujúce:

Nebudeme stáť na žiadnej strane, na strane niečej pravdy alebo nepravdy, nebudeme politizovať a posudzovať, ale pomôžeme vyliečiť svet. Pomôžeme tým, ktorí sú v najhoršej situácii a postupne ďalším. Cestou svetla.

Každý z nás to má inak nastavené, niekto sa modlí, niekto používa afirmácie, iný medituje, niekto dokáže silou vedomia ovplyvňovať udalosti… Sú ľudia, ktorí jednoducho konajú tu a teraz podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Robte to takým spôsobom, aký poznáte, akým to viete. Vysielajte zo svojho energetického poľa čistú božskú silu na miesta, ktoré to najviac potrebujú. Môžete sa napájať na vibráciu sprievodcov, strážcov, anjelov, Boha, Ježiša. Tak, ako vám to ladí a ako to potrebujete.

Vhodná afirmácia pre túto situáciu:

Ja som čistá vibrácia, ja som čistý zdroj.

Krásna je aj táto časť Modlitby sviečkovej od starého českého mystika Pierra Lasenica (originál je v češtine). Môžete si zapáliť sviečku a pri pohľade do jej plameňa odriekať tieto slová:

Som láska, som nekonečne milosrdná,
som bleskom letiacim z nebies na Zem,
som nepohyblivá, nestvorená,
sväté, sväté je meno moje.

S láskou pre vás zaznamenala z akášických zdrojov Akuira, 1. marca 2022

Napíšte komentár