fbpx

Ako som si vyriešila vymyslenú „Morskú chorobu“

Čo je plynutie v rovnováhe, čo je rovnováha a ako sa dosahuje, som mala príležitosť zažiť, pochopiť a uchopiť na ceste do Mexika, kde sa mi darilo tvorenie z môjho absolútneho stredu a prijatia.

Na tejto úžasnej, naplňujúcej ceste plnej skúšok, poznania, prijatia, odmietania i pochopenia samej seba som mala možnosť spoznať, čím sa moja duša uberá, čo cíti, akú esenciu prináša, čo je pre ňu najlepšie, najvhodnejšie.

Aj napriek tomu, že to bolo v januári 2019, ešte stále cítim vibráciu Mexika a ešte stále mi dobiehajú a uceľujú  sa poznania, ktoré som tam prežila. Počas tejto cesty som mala príležitosť pracovať na svojom vnútri, svojich blokoch. Jeden z nich bola aj morská choroba.

Pri akomkoľvek kolísaní mi prichádzalo nevoľno. Predo mnou však bola plavba loďou po siedmich lagúnach a tá najneobyčajnejšia udalosť v mojom živote – cesta na krásny ostrov Isla Mujeres -, a ja som bola odhodlaná sa na nich zúčastniť.

Čo sa mi snaží “choroba” povedať?

Vedela som, že definitívne potrebujem prijať a uchopiť poznanie toho, čo sa skrýva za mojou morskou chorobou, čo je tým nánosom, nepochopením, nedostatkom… Skrátka, čo je za tým všetkým. Bolo mi umožnené venovať dostatok času a priestoru práce na sebe, keďže sme veľa cestovali autom.

Chápala som urgentnú potrebu uvedomenia si tohto môjho bloku. Začala som robiť jednoduché cvičenia, kde som sa neustále pripájala, vstupovala do seba, do svojho stredu, do svojej rovnováhy, cez svoje srdce a pýtala sa sprievodcov – strážcov Akáše, čo je tou koreňovou príčinou môjho stavu a ako ju vieme odstrániť.

Niekoľko hodín som sa venovala neustálemu kladeniu otázok, až informácie začali prichádzať. Prvotné boli ešte z obdobia Atlantídy, kde som si tieto stopy a vplyvy spracovávala ešte v predchádzajúcom období. Týmto som prešla celkom rýchlo a pocítila som, ako sa všetko rozpustilo.

Ešte to však nebol koniec

Cítila som, že to ani zďaleka nie je to, čo je pre mňa najdôležitejšie. Pokračovala som neustále pripojená na svoje vnútro a zo svojho portálu srdca, zo svojho stredu rovnováhy, som ďakovala a prosila svoje vyššie Ja, strážcov – sprievodcov, aby mi ukázali skutočnú príčinu.

Prichádzali mi rôzne odpovede, ktoré ma postupne privádzali k výsledku. K podstate, ktorá sa skrýva v nerovnováhe mužsko-ženského princípu. Mexiko bolo pre mňa veľmi podporujúce k tomu, aby som sa prinavrátila k svojmu ženskému potenciálu, vnútornému dievčaťu – žene a k pochopeniu všetkých atribútov toho, kto skutočne žena je.

Ale pokračovala som ešte ďalej. Trpezlivo, s pokorou a zodpovednosťou som žiadala, afirmovala, priťahovala… Robila som všetko zo svojho vnútorného pokoja a stredu. To sú stavy, keď nemusíte s nikým nič zdieľať. Cítite energie sami v sebe, v stave pripojenia na svoj zdroj. Prežívate svoj príbeh, riešite svoje otázky. Pretože vy najlepšie viete, aké otázky sú pre vás tie najsprávnejšie. Previedlo ma to rôznymi etapami.

Ukotvenie v bode skutočnej príčiny

Písala som kamarátke o tom, na čom pracujem. Najviac ma energie ukotvovali pri svojej vnútornej  žene, vedela som, že tam bude odpoveď. Čo si žena tají? Čo si nechce zvedomiť? Doviedlo ma to k vlastnej zraniteľnosti. V tom istom momente mi prišlo to isté potvrdenie aj od kamarátky.  Prišlo potvrdenie a ja som precítila celým svojím bytím, že som tu správne.

Pokiaľ intenzívne žiadate a prosíte, vedia vám vaše nefyzické bytosti potvrdiť v hmote, keď ste na “správnom mieste”. Okrem toho, že energia prejde vaším telom, vaším bytím a pripojením, vám vie prísť aj ďalšie potvrdenie z iného zdroja. Prišla som ku koreňovej príčine a tou bola moja zraniteľnosť.

Začala som neustále prestupovať a prijímať: čo to zraniteľnosť je, čo ukazujem ako žena, prečo som zraniteľná, tajím svoju zraniteľnosť, popieram ju? Vchádzala som do týchto otázok a odpovede prichádzali z môjho stredu z mojej rovnováhy okamžite.

Uvoľnenie blokov a konečné prijatie

Uvoľnila som v sebe všetky bloky, všetky nánosy, odpájala som sa od všetkého, čo mi bránilo byť zraniteľnou ženou a prinavracala som si toto vedomie v plnej pokore, plnej zodpovednosti, bez akejkoľvek hanby. Prinavracala som si späť svoju zraniteľnosť. Najprv som len odpájala akékoľvek bloky, ktoré bránia vedomej zraniteľnosti, a potom som ju neustále prijímala. Hodiny, ktoré som presedela v aute, som len prijímala, ďakovala v sebe za ženskú zraniteľnosť.

Na vode však prišlo jasné potvrdenie, hoci s trochou neistoty na začiatku. Hlavne počas druhej plavby, kde boli vlny citeľné a loď sa húpala zo strany na stranu, ale mne bolo skvele. Cítila som za toto poznanie vďaku z hĺbky srdca. Za uvedomenie si toho, akú silu, zdroj, nosíme v sebe, čo všetko dokážeme.

Od začiatku tohto procesu až po prvú plavbu ubehlo 48 hodín.

Ďakujem aj všetkým mojim fyzickým a nefyzickým sprievodcom na mojej ceste, za to, že ma podporujú a sú pre mňa ďalšími majákmi. Každý kto cítite volanie Mexika, neváhajte a napĺňajte svoju cestu. Čaká vás tam niečo veľkolepé.

S láskou,

Akuira

Užitočné odkazy pre vás

Ďalšie príspevky a channelingy nájdete na webe Akuira.sk

Pre osobné, emailové, Skype konzultácie sa môžete prihlásiť cez formulár v sekcii Konzultácie.

Napíšte komentár