fbpx

1 dôležitý kľúč k skutočnej tranformácii kolektívneho myslenia

Čo je naša najdôležitejšia úloha, aby sme už nepodliehali totalitným silám a totalitárnym režimom, ktoré sú znovu na vzostupe? Čo musí pochopiť kritická masa ľudí a postupne každý z nás?

Nasledujúci channeling, ktorý mi sprostredkovali strážcovia Akášických univerzálnych záznamov, sa týka presne tohto a každého človeka, ktorý je súčasťou týchto aktuálnych zmien na Zemi.

Súčasné nastavenie kolektívu a kolektívneho myslenia je ešte stále ovplyvňované starými štruktúrami a nánosmi z predchádzajúcich období, ktoré sa nesú cez celý časopriestor.

Kolektívne vedomie ľudstva začína pomaly precitať, ale ešte stále tu chýba pár základných bodov, ktoré sú potrebné na to, aby ste to všetko mohli pochopiť ľudským vedomím.

Princíp, ktorý ešte nie je pochopený v kolektívnom vedomí

Nie je ešte celkom uchopený spôsob, akým môže nastať zomknutie kolektívneho vedomia voči totalitným silám, ktoré teraz znovu naberajú na sile. Samozrejme, že “zomknutie” neznamená použitie sily, nátlaku či iných nečistých prostriedkov.

Podstatou je vyživovať to, čo my sami chceme. Vtedy nepodliehame ich vedeniu, ich rozkazom, masírovaniu verejnej mienky, ale máme odvahu učiniť vlastné rozhodnutia. Teraz nastal pre každého z nás čas, aby sme sa začali rozhodovať sami za seba, a to vo všetkých rovinách nášho života a bytia.

Rozhodovať sa sám za seba znamená zvažovať, kam vložím svoju energiu, čo budem vyživovať. Čo budem podporovať svojimi myšlienkami a činmi, o čom sa budem rozprávať s druhými. Čo ponúknem životu a celej spoločnosti – aké základy vložím do kolektívneho myslenia.

Kľúčom bude očistiť a presmerovať mužskú energiu

Muži sa majú vrátiť do svojej pôvodnej sily a opätovne zaujať miesto ochrancov rodiny a ženského princípu, prevziať úlohu strážcov pokladov svojich vlastných rodín a duší.

Ide o znovuprijatie ženského princípu v mužskom vedení – treba sa opätovne pripojiť a vypočuť svoj ženský potenciál, ženské vedenie, bez ktorého nie je možné plniť úlohu muža.

Prevziať moc do svojich rúk - Akuira Channeling

Dôležité je pri tom všetko prevziať si znovu svoje právo rozhodovať o tom, kam budeme smerovať svoje energie, čo si zvolíme sami pre seba.

To, aby sme všetci prevzali svoju osobnú moc do vlastných rúk, a neprenechávali ju druhým, je kolektívna téma celého ľudstva Tu a Teraz. Je najvyšší čas prestať vyživovať staré a nefunkčné vzorce.

Afirmácia
pre posilnenie schopnosti rozhodovať sám za seba o svojom najvyššom dobre

Ja si prinavraciam všetku svoju energiu, preberám znovu svoju moc do svojich vlastných rúk, pretože je mojím právom a vyživuje moje božské plány a vedenie. Zároveň prepúšťam všetko to, čo už bolo naplnené a nie je viac mojim božím plánom.

Toto nám všetkým odkazujú strážcovia a sprievodcovia Akáše, univerzálneho vedomia, k zmenám, ktoré sa práve odohrávajú v kolektívnom vedomí ľudstva na Zemi.

S láskou zaznamenala Akuira

V Nitre, 23. apríla 2020

Užitočné odkazy pre vás:

Ďalšie príspevky a channelingy nájdete na webe Akuira.sk

Pre osobné, emailové, skype konzultácie sa môžete prihlásiť cez formulár v sekcii Konzultácie.

Napíšte komentár