fbpx

Atlantský vplyv v nás

Atlantské duše

Duše majú neustálu potrebu prinavracať sa späť do dávnej Atlantídy, na staroveký ostrov, pevninu. Akokoľvek si to predstavíte Atlantída bola všetko. Prinavracia nás späť k pôvodnému prameňu, kde ľudstvo bolo pretrhnuté a vrátené v časovo-priestorovej mriežke, tam kde bolo zasiate a objavené zlo, ktoré sa stalo súčasťou planéty, do vtedy nepoznané. Staroveké Atlantské duše, ktoré niesli a nesú pečate sa neustále prebúdzajú, inkarnujú a vracajú sa späť do tejto doby, ktorá nám pripomína Atlantídu. Atlantský vplyv prirovnávame k tomu čo žijeme tu a teraz. V kolektívnom vedomí máme pocit akoby sa ľudstvo hnalo do záhuby. Rozdiel je v tom, že Atlantská záhuba bola v nevedomosti, pričom táto je konaná v plnom vedomí.

Atlantské učenie

Preto sa mnohí snažia vrátiť a prinavracajú sa k Atlantskej sile, učeniu, dokonalosti, kryštálu – k neobmedzenému zdroju sily, viery, znalostí ducha. Objavujeme, prebúdzame, nasledujeme v sebe Atlantské učenie. Niekedy máme pocit ako by nám neustále sľuby, kliatby, príkazy, zmluvy, hrozby (cítime neviditeľné prekážky) z uplynulých tisíciek rokov stáli v ceste a nevieme načerpať späť Atlantské vedomie a tým posunúť vedomie ľudstva do vyšších vibrácií, vymaniť sa z pazúrov Matrixu alebo 3D doby. Ostala otázka ako sa  zbaviť starých nánosov  za  uplynulých  10 tis. rokov, ako sa dostať späť do pôvodného bodu, byť čistými vzdelanými dušami s obrovskou silou, nekonečným potenciálom. Ako späť v sebe prebudiť potenciál,  rozpustiť karmické nánosy? Mnohé duše s tým ešte stále zápasia a hľadajú cestu k čistému a skutočnému bytiu.

Každý, kto cíti toto volanie je mu poskytnutá pomoc v kolektívnom vedomí a má možnosť odbremeniť dušu od vplyvu zla a nánosov, všetkých dohôd, zmlúv, sľubov, ktoré za uplynulých 10 tis rokov spáchal na sebe (čipy, pokusy, vlákna …). Na planétu prichádza množstvo duší v podobe éteru, čisté duše ako keby zhmotnený samotný Akášický zdroj (Boh, Piaty element). Tieto duše sú už na planéte, rodia sa a prichádzajú. Budú nás viesť, avšak do vtedy potrebujeme odfiltrovať kolektívne vedomie a prejsť na novú dráhu časopriestoru. Nápomocnou sa nám stáva Akášická afirmáciu, ktorá nám je zaslaná v kolektívnom vedomí k posunu:

Akášická afirmácia:

Ja odpájam svoje vedomie, všetky nánosy, ktoré boli páchané na mojej duši, všetky zmluvy, prísahy a sľuby, ktoré som ako duša vykonala pod nátlakom. Teraz tu všetko ruším a anulujem. Prinavraciam si svoje božské právo na svoju božskú silu, na svoj božský potenciál. Prinavraciam si všetko späť. Som čistá Atlantská duša, som čistým potenciál, som svetlo, som súčasť kryštálu, som napojená/ý na kryštál, som to najčistejšie slnko, svetlo, ktoré svieti pre ostatných. Uzatváram a prímam temnú stránku v sebe a nepotrebujem sa na nej viac spolu-podielať. Všetko už naplnilo svoj zámer a čas.

„Ja si dovoľujem, prechádzam tu a teraz do nového časopriestoru čistej, svetelnej Atlantskej duše a tak pomáham k pretváraniu kolektívneho vedomia“.

Ďalšie channelingy nájdete na stránke: https://akuira.sk/category/channeling/

Pre čítanie z Vášho Akášického záznamu sa prosím objedávajte: https://akuira.sk/konzultacie/

Aktuálne kurzy: https://akuira.sk/udalosti/

Akuira

 

 

 

Napíšte komentár