fbpx

Dva dôležité channelingy k stavu blaho-bytia a hojnosti

Tieto dva channelingy som sa rozhodla prepojiť, keďže spolu úzko súvisia. Sú o tom, čo nám prinesie naozajstnú hojnosť všetkého, najozajstný blahobyt v tom najpozitívnejšom slova zmysle. A čo zároveň prinesie hojnosť a blaho-bytie aj ostatným ľuďom okolo nás.

Channeling Blaho-bytie I

Ako najlepšie využiť naše vnútorné dary pre hojnosť

Cieľ je obohatiť sa navzájom a odovzdávať si naše vnútorné dary medzi sebou – k prospechu a blahu všetkých ostatných. Deje sa to tým, že sa obohatíme darmi, ktoré si navzájom zdieľame a rovnakým spôsobom ich nadobudneme.

Čím viac sa budeme obohacovať jednotlivými darmi, tým rýchlejšie bude stúpať vedomie každého z nás, tým väčšiu bude mať silu a stane sa duchovne bohatším, viac naplneným a takto to môže pokračovať. Je to niečo ako pošli ďalej, napr. ja Ti otvorím  cestu duše a Ty mne moje kreatívne vnímanie.

Znamená to aj napojenie sa na všetky ostatné formy channelingu. Prečo používať iba jednu formu, keď vieme využiť všetky a slúži nám to pre naše vedomie, blaho a blahobytie? Je to spôsob života, kde peniaze nehrajú žiadnu rolu. Je to spôsob obohacovania sa navzájom.

Ako je to s peniazmi? Potrebujeme ich, aby sme žili v hojnosti?

Máme možnosť prestať vnímať energiu 3D doby, ktorá nás neustále ťahá späť a drží nám pripútaných k tejto zemi. Energie peňazí je neúrekom. Nepotrebujeme byť od nej závislí. Čím väčšiu závislosť máme k peniazom, tým ich máme menej.

Vieme pracovať, žiť a zdieľať formou vzájomného obohacovania sa, dávania jeden druhému. Môžeme im (peniazom) prestať pripisovať takú obrovskú úlohu. Už len tým, že prestaneme vyživovať túto energiu, si zabezpečíme plynulú hojnosť v každodennom bytí. Cesty a formy sa vždy nájdu.

Peňazí vo fyzickom svete je neúrekom a keď ich nemáme, tak si ich dotlačíme. Čo je to za omyl?

Aký je svet 5D, do ktorého sa práve otvárajú brány?

Tento channeling nás má viesť k pochopeniu na vyšších úrovniach, aby sme si prestali stavať prekážky typu “niečo za niečo”. Nie je to tak, súvisí to so širším vnímaním premeny energií, ktoré odovzdávame jeden druhému.

To, k čomu smerujeme, je svet, kde nikto nikomu nič nedlží, kde nemusíme nič splácať, platiť, všetko už ide na energii. Je to prechod do 5D, kde už všetko, čo sme vytvorili v hmote a hmotou stráca akýkoľvek zmysel.

Tieto brány sa otvárajú, treba sa na to pripraviť, dovoliť si to, prijať tieto energie a tieto možnosti. Tomu zelenému šušťavému papieru, ktorý je všade okolo nás, už neme dávať všetku energiu. Vedomie sa posúva ďalej. Je to vibračná práca, vibračné nastavenie planéty. Spôsob a cesta sa vždy nájde.

Afirmácia na podporu prúdenia darov, hojnosti v živote

Prijímam všetky dary, prijímam všetko čo mi vesmír prináša. Prijímam všetky bytosti v mojom živote. Navzájom sa obohacujeme už spôsobom rovnováhy, ktorú  nemusíme kontrolovať, ani nad ňou rozmýšľať . Je to spôsob rovnováhy ako súčasť nášho každodenného bytia, našej existencie.

Prinášam vám nové zdroje poznania, nové a nepoznané, otváram hranice a posúvam ich ďalej. Všetkým nám ide predsa o to isté, o záchranu tejto planéty. Je čas začať sa spájať. Je čas začať konať vo veľkom.

Z hĺbky mojej duše a srdca ďakujem sprievodcom a strážcom za toto vedenie.

28.5. 2019 v Nitre


Channeling Blaho-bytie II

Blahobytie

Blaho-bytie a hojnosť sú založené na odovzdávaní energie

Toto je channeling o blahu od Akášickych strážcov a sprievodcov pre všetkých ľudí, pre túto planétu, pre naše najvyššie bytie, pre naše blaho-bytie a naše prepojenie s blaho-bytím. Nadväzuje a ešte dovysvetľuje ten predchádzajúci channeling.

Čo je to blaho pre všetkých? Čo to znamená?

Blaho ako pocit či stav hojnosti, ako stav odovzdávania energie jeden druhému. Pretože aj tým, že odovzdávame jeden druhému energiu, vytvárame blaho – hojnosť. Prestaňme už merať všetko len v peniazoch, prestaňme dávať všetkému silu a hodnotu peňazí. Začnime žiť a vyživovať tento svoj život cez blaho-bytie.

To, ako ste poňali peniaze a energiu peňazí, nie je rovnováha. Energia Akášického zdroja sa nedá vyrovnať peniazmi. Je to nepoňatie energie. Energia sa vymieňa za energiu. Tým, že veríte svojej vlastnej energii, sa stávate bohatými, žijete v hojnosti.

S vlastným talentom, ktorý si navzájom vymieňate, darujete, odovzdávate a násobíte medzi sebou. Pekne to ukazuje scéna z filmu Celestínske proroctvo o zosilňovaní energií medzi nami – môžete si ju pozrieť tu.

To je naše blaho-bytie, to je naša energia, to je to, z čoho sme živí.  To je to vzájomné obohacovanie sa, to je to vzájomné prijatie.

Afirmácia na posilnenie stavu blaho-bytia:

Ja som stav hojnosti blaho-bytia, ja som stav výmennej energie na planéte. Prijímam vaše dary, vašu energiu a dávam vám svoje dary a svoju energiu. Som prúdiaca, tečúca, energia darov a talentov a všetkého, čo je nevyhnuté pre navyšovanie energií jednotlivcov a kolektívu.

Toto nám odkazujú strážcovia, sprievodcovia Akášického zdroja.

S láskou

Akuira

29.5. 2019 v Nitre

Užitočné odkazy pre vás

Ďalšie príspevky a channelingy nájdete na webe Akuira.sk

Pre osobné, emailové, skype konzultácie sa môžete prihlásiť cez formulár v sekcii Konzultácie.

Napíšte komentár