fbpx

Channeling: Čo mám priniesť pre bytie na Zemi? Kam mám smerovať?

Kladiete si otázky: Čo mám priniesť pre bytie na tejto planéte? Čo je potrebné urobiť? Kam mám smerovať? Naša odpoveď znie: Nechajte cez váš vlastný stred k sebe prehovoriť vibráciu Matky Zeme, aby prenikla do vášho vnútra.

Meditácia na podporu všetkých ľudí a bytostí na Zemi

Nechajte prichádzať vibrácie Matky Zeme, ktoré vám potrebujú prezradiť vaše poslanie. Prinesú vám odpoveď na otázku, čo môžete vy osobne, iba vy, vniesť do pozemského bytia pre všetkých ľudí na tejto planéte.

Vtiahnite Matku Zem priamo do vášho tela a spočiňte v jej strede. Počúvajte a vnímajte ju. To, čo vám prináša, čo vibruje vo vašej mysli a vašom tele, to je skutočné. Je to presne to, čo potrebujete urobiť.

Keď každý z vás vo svojej záhrade vysadí pestrofarebné kvety, potom sa každý kvet môže stať prejavom niečo nového. Každý kvet poslúži novým zámerom – poslaniam na tejto zemi. Čím viac farieb, tým viac možností. Čím viac kvetov, tým viac nových smerovaní.

Je to ako tvorenie z fantázie. Farebné kvety vnesú sviežu rôznorodosť do nášho kolektívneho života na Zemi, pre ľudí aj pre zvieratá a všetky bytosti, ktoré sú tu s vami. Každý kvet bude prinášať a charakterizovať novú energiu, nové poslania. Vašou úlohou je starať sa oň. Všetko ostatné si Matka Zem a príroda zabezpečia sami vo svojom kolobehu. Ľudia do toho nemusia nijako zasahovať.

Nechajte kolobeh prírody vytvárať si vlastné cesty. Jediná vaša úloha je zalievať vysadené rastlinky a rozprávať sa s nimi. Je také jednoduché všetko premeniť. To bude vaša najlepšia pomoc pre Zem v momente tu a teraz.

Každým nádychom jasne prijmite toto smerovanie, ktoré vám Matka Zem vdýchla – túto prosbu, požiadavku na vás, vaše primárne nastavenie. S každým nádychom si predstavujte, v momente tu a teraz, ako každý človek vysádza pestrofarebné kvety v záhradách, na poliach a lúkach…

Predstavujte si, ako to práve robí každý z vás. Takto uskutočníte naozajstnú zmenu, obnovíte život, pomôžete pri tvorbe, regenerácii, oživení a vyliečení nielen Matky Zeme, ale aj ľudstva.

Sprievodcovia vás žiadajú o to, aby ste pomohli túto možnosť znovuobnovenia planéty presunúť do kolektívneho vedomia a zámeru. V momente tu a teraz si vytvorte túto realitu, vedomie, že každý z nás môže zmeniť celok a pomôcť previbrovať túto myšlienku do kolektívneho zámeru, kam prináleží.

Preciťujte, ako s každým nádychom a výdychom potvrdzujete tvorenie v súlade s Matkou Zemou, v súlade s Vesmírom, v súlade so všetkými zákonmi bytia v celorozmernom priestore.

Cyklus tvorenia a pretvárania sa môže začať. Zostaňte vedome v procese vytvárania vašich vlastných záhrad, vášho stredu, preciťovania a vytvorte zmenu, ktorá je pre vás nevyhnutná. Vždy tvorte v súlade so svojím stredom, Matkou Zemou a Vesmírom, a tak nasmerujte pozornosť na zmenu a pozdvihnutie kolektívneho vedomia v jednoduchosti.

S láskou zapísala Akuira

V Košiciach, 10. 10. 2020

Napíšte komentár