fbpx

Ako skrotiť rozbúrenú rieku a plynúť tak, ako potrebujeme

Plyniete cez rozbúrenú rieku, kde môžete stroskotať na každom kameni, vypadnúť z lode a neustále iba pádlujete vpred po rozbúrenej rieke. Ako však túto rieku zmeniť na rieku, ktorá bude plynúť tak, ako to potrebujete vy, a nebude si s vami robiť, čo chce?

Seba-prijatie, seba-naplnenie, pokora pred samým sebou. Nič viac sa od vás nežiada. Prijmite sa takí, akí ste. Nič na sebe nemeňte, nič nerobte, iba sa plne akceptujte vo svojom vnútri. Prestaňte ovládať samých seba. Nesnažte sa stále premieňať a prepisovať. Len sa prijmite takí, akí vo svojej podstate ste, a všetko ostatné, tak, ako to je.

Všetky vaše kroky budú podporované, milované. Prijatie neznamená, že sa zmierujete so zlom, ale je to cesta cez otvorené srdce. Tí, ktorí nemáte srdce otvorené (tí, ktorí ste o tom presvedčení) a neviete, ako sa to robí, sa ďalej budete trápiť v rozbúrenej rieke. Nechcete prijať, že sa dá ísť po rieke, ktorá prirodzene plynie presne tak, ako to potrebujete v danom životnom okamihu.

Je to totiž takto: Som plynúca rieka. Nič neočakávam, nič hodnotím, nič nepredpokladám. Iba som. Tu a teraz.

Afirmácia na prirodzené plynutie v rieke nášho života:

Dovoľujem si byť tu a teraz, v prúde vlastnej plynúcej rieky, vlastného života s vlastným seba-prijatím a seba-poznaním. V prúde všetkého, čo je pre mňa pripravené. S prázdnou mysľou, s prázdnou hlavou. Vychutnávam si emóciu naplneného bytia.

Toto vám práve teraz odkazujú strážcovia a sprievodcovia akášických záznamov.

Prijala a zapísala s láskou Akuira,

Nitra, 10.6.2019

Napíšte komentár