fbpx

Ja som – afirmácie na posilnenie vlastného zdroja

Ja som svoj vlastný cieľ svojho bytia.
Ja som všetka túžba svojich snov.
Ja som naplnenie svojho Ja.
Ja som podpora celého Vesmíru vo mne samotnej/samotnom.

“Ja som” je neustále jedna z najdôležitejších tém, akú nám sprievodcovia zasielajú. Vibrácia rozlíšenia „Som“ a „Ja som“ je z pohľadu éteru, ktorému vysielame slová a myšlienky, rozdielna.

Keď povieme “Ja som”, tak to rozumie Vesmír tak, že hovoríme o sebe. Keď použijeme samotné slovo “Som”, tak si dávame označenie a hodnotíme sa. Napríklad: “Som pekný/som škaredý/á…”

Vesmír požaduje, aby ste pochopili tento jemný odlesk, jemnú esenciu. “Som” je neúplnosť. Nedáva to celý význam, nie je to komplexné. Vždy preto hovorte “Ja som”, keď chcete posilniť vlastný zdroj, vlastné ciele, túžby, naplnenie, keď vyslovujete afirmácie. Každé slovo, ktoré vyrieknete, zvažujete, preciťujete, ktoré si uvedomujete, je spojené s “Ja som”.

Formulácia “Ja som” znamená precítenie vlastného “Ja” a do týchto dvoch slov je vložená všetka energia a význam tvorenia. Vždy, keď tvoríme, tak zhmotňujeme a vkladáme do tejto energie prúd vlastnej sily Ja .

Preto spojenie „Ja som“ pridávajte do všetkého, čo si z hĺbky duše prajete, o čom ste pevne presvedčení.

Posilňujte svoju dušu, svoje zdravie, svoju lásku. A výlučne vždy tam vkladajte informáciu o tom, kto ste. Nie to, kým ste mohli či chceli byť… Vy už tú realitu žijete.

Nespochybňujte Vesmír.

Ja som krása tvorenia.
Ja som súčasť Akášického zdroja.
Ja som Akáša sama v sebe.

Ja som v plnej viere tejto zákonnosti a bez pochybností sa vydávam svojím vlastným smerom, pevná/-ý vo svojich presvedčeniach, svojich cestách a cieľoch, pretože ja viem, kto „Ja som“…

Vaša Akuira

Channeling prijatý 25.10.2019, Nitra

Napíšte komentár