fbpx

Je pre vás ťažké prestať fajčiť? Prečítajte si odkaz a radu z Akáše

Na podnet niektorých z vás som požiadala o informácie z Akášického zdroja, ktoré súvisia s fajčením, závislosťou a neschopnosťou prestať.

Keď som do Akáše vyslala prosbu o informácie na túto tému, prišlo mi nasledovné poznanie, ktoré je určené pre všetkých, ktorých sa to stále týka.

Je to závislosť od emočného prežívania. Je to reakcia nedokonalého emočného tela, ktoré neustále si nahrádza pocit naplnenia cez dym. [Poznámka: Naše emočné telo je dokonalé. „Nedokonalé emočné telo“ je výraz pre to, ako vnímame samých seba.]

Čo sa presne deje, keď fajčíme a vdychujeme dym

Keď vdychujeme dym z cigarety alebo cigary, je to, ako keby sme vdychovali do seba novú energiu, nový život, a to ako placebo na našu vlastnú dušu. Na to, kto vlastne sme. Na tú vnútornú potrebu žiť sám v sebe, ktorú nevieme uchopiť ani opísať.

Každým vtiahnutím vdychujeme do seba dym, ktorý pre nás predstavuje zaplnenie vnútra – naplnenie nášho vlastného Ja, nášho potenciálu, bolestí, lásky, jednoducho všetkého…Zapĺňame si dymom svoj priestor, ktorý túžime a potrebujeme mať vyplnený, ale teraz je prázdny. Tým dymom ho akoby zaceľujeme.

Čo sa deje, keď vdychujeme dym

Naše emočné telo je nevyrovnané, nevyvinuté, nepriechodné a drží sa tejto závislosti iba preto, aby malo nejaký pocit zo svojho vlastného sveta. Vždy sa za tým skrýva nevyrovnaná emócia. Toto je skôr zhluk rôznych emócií a zážitkov, ktoré privádzame cez cigarety (cigary či náhrady) do svojho tela a cítime sa potom spokojnejší a naplnenejší.

Dáva nám to pocit istoty, toho, že sme. Ide to z vymysleného hmotného zdroja. Cítime ten pocit istoty, cítime zaplnenosť, keďže ten dym môžeme vidieť a považujeme ho za hmotný. Je to však len klamanie samých seba.

Afirmácia pre vyriešenie závislosti od fajčenia:

Ja sa ponáram a vnáram do svojich najhlbších útrob, prosím a žiadam Akášických strážcov a sprievodcov o zvedomenie môjho najhlbšieho zranenia, zážitku, ktorým si zaceľujem svoju zranenú dušu. Prosím a žiadam, aby sa mi zvedomilo, čo si zakrývam.

Zároveň prosím a žiadam o odblokovanie a prinavrátenie všetkých týchto vnemov do môjho Ja a ukázanie jasného rozdielu medzi tým, čo je skutočnosť a čo je moja vymyslená predstava o prekrývaní mojich emócií a túžob.

Ja prijímam sám / sama pred sebou samého / samú seba, otváram sa tomu v najväčšej hĺbke a prosím o zvedomenie. Ja prosím a žiadam Akášických strážcov a sprievodcov, aby mi ukázali cestu na návrat k sebe samému / samej.

Napíšte komentár