fbpx

Matka zem

Channeler: Akuira

Channelované: Nitra, 30.3.2018

Channeling, týka sa kolektívneho vedomia je určený všetkým, ktorý v tieto dni pociťujú veľké volanie a k navráteniu sa k pôvodným zámerom duše, k pôvodnému naplneniu.

Channeling je viac-úrovňový, týka sa rôznych skupín a vrstiev, je určený pre všetkých na rôznych stupňoch úrovne vedomia (nevedomia), kolektívneho alebo individuálneho.

Bolo to ešte pred rokmi, keď ľudia využívali všetko bohatstvo, ktoré im poskytovala Matka Zem, ktorú uctievali, klaňali sa jej, modlili sa, prinášali jej dary v podobe svojho bytia nevyhnutného pre ich život. Matka Zem sa o nich starala ako najlepšie vedela, dávala im potravu bez obmedzení. Boli to časy, kedy žilo ľudstvo v súlade a harmónií s Matkou Zem akoby boli jedno. Bolo to obdobie Lemúrie. Boli to svetelné roky Lemúrie (nie temné časy), v ktorých ostalo množstvo energie, ktorú sme si uchovali, aby sme ju mohli použiť, keď budeme na to pripravení. V súčasnosti človek stratil absolútny kontakt s Matkou Zem, likviduje ju a ničí egoistickým a nemajestátnym spôsobom. Harmónia bola narušená a Matka Zem, bude musieť urobiť niečo veľké, aby sa ľudia k nej prinavrátili. Potrebuje dotyk a pohladenie, je to unavená  žena, ktorá volá o pomoc. Jej volanie o pomoc je dočasné, po ňom bude nasledovať Apokalypsa. Matka Zem nás prosí o prehodnotenie všetkých našich plánov , ideí a túžob a o znovu prijatie jej posvätnosti do lona každého muža a ženy. Matka Zem nás prosí o znovu harmóniu a znovu prijatie všetkého čo nám dáva a poskytuje, prosí nás,  aby sme prestali opovrhovať jej darmi, ktoré nám nosí a znovu ich prijali, pretože odmietnutý dar je ako zlomené srdce mladej ženy.

Prosím o ukotvenie všetkých ľudských túžob a predstáv do Matky Zeme v spoločnom harmonickom živote, pretože zrkadlí postoj k Matke Zemi, tak ako v našich mužských a ženských aspektoch, je to len odraz našich vzťahov a našej nevyrovnanej rovnováhy, odraz toho, ako sa chováme k Matke Zemi.

Prosím o uvoľnenie všetkých nahromadených nesplnených prianí a túžob celého ľudstva a pretransformovanie energií k posvätnosti Matky Zeme. Je tu pre nás pripravená nám pomôcť v našich ťažkých časoch, závisí iba od každého ako s tým naloží. Tak s ním naloží aj Matka Zem.

Prijmite toto posolstvo ako prosbu matky-ženy a o prinavrátenie harmónie a rovnováhy pre celé ľudstvo. Vážte si Matku Zem, po ktorej chodíte a vďaka, ktorej dýchate ako Váš neobmedzený potenciál zdravia a rovnováhy v každodennom živote. Prijmite Matku Zem celým svojím srdcom a vstúpte do nej a užívajte jej dary. Ona Vám bude za to nesmierne vďačná.

 

Strážci Svätého Grálu s Akuira

Napíšte komentár