fbpx

Meditácia na prepojenie duše s božskou silou (Akuira meditácie)

Toto je channelovaná Meditácia na prepojenie duše s vašou božskou silou, s najvyššími vibráciami a éterom – priamo z Akášického zdroja. Je momentálne potrebná, keďže sa mnohí cítime odpojení, stratení.

Aj cez takéto meditácie sprostredkujem jednoduchou rečou aktuálne odkazy pre nás všetkých, naše kolektívne vedomie a jednotlivcov prostredníctvom Akáše – univerzálneho vedomia, akášických záznamov, kozmickej pamäte, sféry nášho vyššieho Ja.

Táto meditácia je zameraná na hlboké precítenie a poznanie vašej duše, vlastnej energie, vlastnej cesty. Prináša znovuzrodenie vášho “JA” na ceste lásky, priateľstva a pokory, ktorá vyživuje vaše telo a vášho ducha.

Viac MEDITÁCIÍ S AKUIROU nájdete na YouTube – KLIKNI Meditácie s Akuirou – jednoduché meditácie na riešenie životných otázok. Channeling z Akáše. Akuira.sk

Napíšte komentár