fbpx

Čo znamená a čo nám prináša Najvyššia slobodná voľba

Dnešný channeling, ktorý ku mne prišiel z Akáše, je o tom, ako sa môžeme vždy a okamžite dokonale realizovať, ako si môžeme pritiahnuť všetky tie zážitky a okolnosti, ktoré chceme a potrebujeme.

Vnímajte a precíťte, čo vám dnes odkazujú sprievodcovia z Akáše:

“Ste bytosti dnešného bytia. Tu a teraz.

Vy sami ste návodom k tej najlepšej ceste. Ste dokonalá zmes všetkých súvislostí a možností, aké len existujú. Každú jednu možnosť si môžete vybrať sami zo seba.

Každý jeden zážitok, každé jedno poznanie si jednoducho vyzdvihnete a vyberiete sami v sebe a vo vašom vnútri. To je všetko.

Vyberiete si poznanie vo svojej schránke, vo svojom éteri, a prežite to.

Každý jeden z vás je tou dokonale namixovanou sústavou miliárd prvkov, poznaní, zážitkov, esencií. Vyberte si. Koľko ich chcete, kedy ich chcete znova prežiť, zažiť, poznať. Popustite uzdu fantázie a vyberajte si svoje poznania zo svojho vnútra.

Poznanie nie je skryté, rovnako ako nie je skryté vedomie alebo vaša duša. Všetko je obkolesené vami. Je to vždy s vami prítomné. Choďte jednoducho a zoberte si všetko, čo je vaše. Patrí vám to. Nemusíte si od nikoho pýtať povolenia a dovolenia. Vy sami ste strojcom.

Uvedomte si a prežite tieto pravdy o vašom “Ja” a vašej duši

Ste prienik svetla vo vašej duši.

Ste vládcom vlastného ja.

Ste pozorovateľom vlastných skúseností.

Ste vedcom vlastných buniek.

Ste lekárom svojej duše.

Ste všetkým a kýmkoľvek chcete byť v jednom poznaní.

Stavte na to, že šťastie, ilúzia, realita sú v jednom dokonalom okamihu a môžu sa meniť a vy môžete prestupovať z ilúzie do ilúzie, z reality do reality práve v tom jednom okamihu, práve v tejto konkrétnej sekunde, v momente “tu a teraz”.

Cestujte slobodou vašej duše, cestujte tam, kde to už všetko dávno máte. Ponorte sa do seba v tichu a bezpodmienečnosti. Vyberajte plným priehrštím to, čo práve potrebujete.

Vaša afirmácia pre realizáciu najvyššej slobodnej voľby:

Ja som dokonalá schránka všetkých ideí a skúseností, všetkých realít a právd a jediná pravda, ktorá je tá skutočná, je vo mne, v mojej vlastnej realite. Moja realita je moja najvyššia slobodná voľba.

Ja som vo svojom vnútri, som vo svojej podstate, som všade prítomná/ý.

Energia je cesta poznania a prežitkov.”

Toto všetko vám dnes odkazujú Akášickí strážcovia a sprievodcovia.

Channelované: 22.11. 2019 v Nitre

S láskou, vaša Akuira

Napíšte komentár