fbpx

Sme vo fáze prechodu do nového sveta, kde dokážeme zmeniť vibráciu strachu

Pozri sa do hĺbky svojej duše, pozri sa dna to, čo nosíš vo vnútri. Zacieľ svoju pozornosť plne na svoje vnútro a svoje Ja. Všetko a tento okamih zameraj na to, čo sa v tebe odohráva.

Čo tam vidíš? Akú esenciu má tvoje vlastné Ja? Čo cez teba prechádza? Ako to vnímaš? Pozri sa na každý detail svojím vnútorným zrakom.

Pretože práve toto vnútro tvojho vlastného sveta je tvojím odrazom vonkajšieho sveta. Tvoja celistvosť a rovnováha sa ti premieta ako odraz vonkajšej rovnováhy.

Ako vyzerá náš nový svet, z ktorého tvoríme?

Sme vo fáze prechodu k uvedomeniu si našej novej podstaty a nášho nového sveta. Avšak tento nový svet sa nachádza iba v nás. Darmo budeme chodiť do svetov iných, keď nám nepatria, keď tam nepatríme my, keď im nerozumieme.

Nepôjdem predsa do vesmíru alebo na planétu, kde nemám vodu a vzduch, ktorý k životu potrebujem. Nepôjdem predsa do sveta, ktorý nie je môj.

Z tohto uvedomenia vyživujem svoje nové skutky, novú podstatu, ktoré prinášam sem do vonkajšieho sveta. Verím svojej intuícii, verím svojmu vedeniu. Viem, že si vytváram vlastnú realitu, vlastný svet.

Kto chce zničiť môj svet, ničí iba ten svoj

Viem aj to, že ak mi ho niekto chce zničiť, ak sa doň chce pretlačiť, poškodiť môj svet, ide sám proti sebe. Vytvára tak totiž protitlak, ktorým si ma možno na chvíľu podmaní, ale zákonite aj znovu stratí.

Nič nie je trvalé, vibrácie sa menia. Preto o to, čo sme silou alebo vynútením získali, prichádzame, pretože to patrí do svetov iných duší, iných vesmírov. Neberme si, čo nie je naše, nevyživujme sa z iných iných svetov, iba z toho vlastného.

Vesmír nám predsa dáva nekonečné more možností, veľkého potenciálu, všetkého, čo potrebujeme. Máme všetko. Stačí sa obrátiť sám do seba. Nech sú naše svety našimi vlastnými realitami a z nich tvorme milióny ďalších realít, aké si len prajeme.

To, čo potrebujeme vychádza zo samotnej podstaty nás samých. Je čas, aby sme prestali schádzať z našej cesty. Je čas prestať vyživovať svety a cesty iných. Do našej reality to už viac nepatrí.

Čistota zámerov nás chráni, zbavuje strachu a mení fyzický svet

Cez spoločnú vibráciu sa dokážeme držať svojej cesty a zároveň vytvárať nové kolektívne vedomie bez strachu a závislostí, odmietania či pretvárok.

Cez čistú vibráciu bezpodmienečnosti sme chránení, podporovaní a milovaní. Svetlo je tá najvyššia energia, ktorú sme sa rozhodli žiť. Najvyššia vibrácia bezpodmienečnosti a čistoty zámerov vás povedie tam, kam potrebujete ísť a prinesie vám to, čo je vaše.

Nech sa váš strach a odmietanie premení na prijatie a čistú lásku. Iba tak dokážeme premeniť vibráciu kolektívneho strachu. Sprievodcovia Akáše sú pripravení nám pomôcť na našej novej ceste a podporia nás, aby sme sa nebránili sami sebe.

Toto je afirmácia, ktorá nám v tom pomôže:

„Ja príjmam svoje vlastné Ja. Ja prijímam vlastnú skutočnosť vo svojej vlastnej duši“.

S láskou zapísala Akuira

V Nitre, 22. júla 2020

Napíšte komentár