fbpx

Strážcovia ohňa

Channeling: Akuira

Channelované: Nitra, 12.4.

 

Už od nepamäti sú tu strážcovia, vlci , ktorí priniesli oheň na našu planétu ako súčasť dohody ostatných planét, ktoré sa navzájom prepojili so svojou silou, so svojimi darmi, so svojimi elementmi.

Planéta Ohňa, jej obyvatelia prišli k nám a zobrali na seba podobu vlkov, aby mohli strážiť oheň ako srdce Matky Zeme. Oheň je nimi strážený, uctievaný, používaný v najvyššej sile zámeru, najvhodnejšieho pre ľudstvo, pre jeho potrebu. Pre ochranu tohto posvätného elementu sa rozhodli, zobrať na seba podobu vlkov. Oheň, ktorý musíme prijať ako element v nás, ako rovnováhu v nás spolu s ostatnými a žiť s ním v jednote a symbióze.

Oheň nám navonok znázorňuje to isté čo oheň v nás, je to naša rovnováha, energia, ktorú keď využívame k temným zámerom rastie, rastie aj to zlo, rastie aj neskrotnosť toho ohňa, tak ako negatívne pocity v nás. Vtedy oheň nevieme skrotiť, nevieme s ním pracovať, pretože s ním bojujeme, namiesto toho , aby sme ho prijali. To čo do neho vkladáme a načo ho využívame to dostaneme od neho aj späť. Preto je dôležité pracovať s ohňom v nás v čo najčistejšej hĺbke všetkých zámerov, aby oheň čo je v nás všetko nespálil alebo úplne nezhasol. Keďže oheň je srdce Matky Zeme je aj srdcom v nás, je to energia, ktorou sme poháňaní. Pokiaľ ľudia chŕlia okolo seba negatívum a zlo, ničia všetko čo rastie, čo kvitne a čo sa rozvíja a rozpínajú túto negatívnu silu. Pokiaľ oheň v nás je využívaný k tomu čo potrebujeme a v čistote ho príjmame, uctievame si ho a šírime ho s láskou, oheň sa stáva teplom domova, teplom duše, ktoré šírime v okolí. Oheň si vážime, uctievame a využívame pre zámery, ktoré sú najvhodnejšie pre nás a pre ľudstvo. Čerpáme z neho silu, ale nezneužívame ho. Príjmame ho, ale nekrotíme ho. Príjmame jeho silu a nechávame ho pracovať. On sa nám odmení svojou vytrvalosťou, svojou energiou, svojou ochranou a stane sa naším priateľom, ktorý bude vo vnútri nás navždy horieť a blčať, tak ako srdce planéty Zem.

Elementy boli k nám prinesené vo všetkej posvätnosti, s najvyšším duchovným zámerom. Planéty sú navzájom týmito energiami prepojené, spolupracujú, komunikujú a v prípade nerovnováhy vyrovnávajú silu, tak aby boli vždy v rovnováhe, lebo iba tak vie byť  v rovnováhe celá planéta, tým aj ľudia rovnako ako pri ženskom a mužskom princípe. Pokiaľ my nepríjmeme rovnováhu 5 elementov  v nás, nevieme prestúpiť do vyššieho vedomia, nevieme využiť svoj plný potenciál, svoju silu, svoju čistotu, svoju krásu, svoju pevnosť, svoje odhodlanie, svoju ľahkosť a bezpodmienečnosť k ďalšiemu tvoreniu. Pokiaľ nájdeme rovnováhu 5 elementov v sebe, budeme schopní sa spojiť s ďalšími planétami k vzájomnej harmónií a rovnováhe v celom vesmíre. To nás privedie k vyššiemu poznaniu z vyššej úrovne a z novej perspektívy.

Je pripravený ďalší časopriestor do ktorého mnohí z nás vstúpili. Tí, ktorí ho stále odmietajú budú vibráciami tlačení k prechodu, pretože všetkého vytvárame teraz dvojnásobne viac . Ak máme negatívum, negatívne pocity , negatívne činy a nie sme v súlade bude sa nám všetko násobiť. Pokiaľ sme pozitívny, šťastný a tvoríme pozitívne vibrácie rovnako sa nám všetko násobí. Pokiaľ  budeme žiť v dualite bielej a čiernej a nenájdeme spojenie jin a jang do vtedy nebudeme mať možnosť prejsť do vyšších vibrácií, kde už dualita neexistuje, kde už príjmame všetko tak, ako je to pre nás pripravené. Ďakujeme strážcom ohňa za túto nebeskú a vesmírnu silu, za toto prepojenie s ostatnými planétami a elementmi.

Akášická afirmácia: Som v súlade s elementami všetkých planét, príjmam ich v sebe v plnej harmónii, v láske a svetle sa im odovzdávam. Som vedená/ý elementami k vyššiemu vedomiu. Ďakujeme za dary, ktoré máme a ktorými disponujeme a budeme ich ochraňovať, lebo Oheň v nás je srdce Matky Zeme a vďaka nemu môžeme žiť.

Ďakujeme vesmírnemu zdroju a všetkými bytostiam, ktoré strážia a ochraňujú všetky elementy. Dnes zvlášť element ohňa, ktorý nám slúži ako dar z nebies a vesmírneho priestoru.

Ďakujeme Strážcom ohňa a Vesmírnej rade.

Napíšte komentár