fbpx

Vedomá komunikácia medzi mužom a ženou

Téma vedomej komunikácie nie je práve ľahká. Používame často veľa slov, ale slová mávajú viac významov a každý ich môže chápať po svojom. Keď si vysielač a prijímač nerozumejú, potom sa ťažko komunikuje. Pocity však neklamú, tie sú skutočné.

Tento channeling mi prišiel po návrate z Mexika. Táto krajina totiž plynie na ženskej energii a tak sa u nás všetkých otvárala ženská sila. Vedomú ženu vnímam ako bytosť otvorenú aj zraniteľnú – skrátka ako ženu Bohyňu.

Muž je ten, čo (reálne alebo v prenesenom slova zmysle) zakladá oheň, lebo je sám ohnivá energia, ale žena intuitívne vie, koľko polienok priložiť, aby nevyhasol. Ona má schopnosť vcítiť sa do partnera či situácie a pochopiť muža. A on sa takou ženou nechá viesť, bude s ňou plynúť v toku života. Toto je v krátkosti hlavná myšlienka nasledujúceho channelingu:

Kto je vedomá žena, kto je vedomý muž?

Kto je vedomá žena?

Kto je vedomá žena?

Čo je to vedomá komunikácia medzi mužom a ženou? Kto je vedomá žena, čo to znamená, ako sa  má charakterizovať, čo si máme pod tým predstaviť? Kto je to vedomá žena a kto je to vedomý muž, čo je naplnenie ich potenciálu? Kto je vedomá žena, z akej úrovne k nám prichádza, čo má skrz ňu prúdiť? Ako to má pochopiť a uchopiť? Od nepamäti ženy ako ochrankyne svojich plodov (detí), strážkyne ohňa ako mužskej sily poznali svoje miesto a boli vedené a intuitívne napojené zdrojom, poznali svoju úlohu.

Ostávali v tichu, nepotrebovali používať slová ako nástroj na usmernenie muža. Zostávali v tichu pod vedením zdroja a prepojené cez vlastný zdroj a potenciál muža konali, správali sa, tak, aby zlaďovali vzájomné vibrácie. Konali iba v tichu, pretože vedeli, že slová ovplyvňujú energetickú mriežku, vibráciu, každej bunky a slová ich odpútavali od pripojenia k zdroju a k mužskej sile (k mužovi). Strážkyne ohňa žili v napojení a symbióze s mužom pri plnom vedomí.

Muž ako nepostrádateľný, ktorý lovil a zaobstarával potravu a bol si vedomý, že bez ženy, ktorá plynie na jeho vibráciách je stratený, nemá vlastné miesto. Vedel, že zver mu neprinesie úžitok, keď ju nebude vedieť spracovať a nasýtiť sa z nej.

Treba pochopiť, že táto žena a muž nepociťovali nadradenosť a nepripisovali ani jednému väčšiu dôležitosť. Boli si vedomí toho, že jeden bez druhého neznamenajú nič. Tvorili jednotou plynutia, tvorili celok. Bola to vedomá komunikácia medzi mužom a ženou.

Prečo to potrebujeme viac, než kedykoľvek predtým

Pokiaľ sa budú ženy neustále čudovať, prečo im muži nerozumejú a muži budú brať ženy ako studnicu nepoznaného a tajomného, navzájom si neumožnia k sebe pristúpiť. Nemôžu plynúť do jednoty. Pokiaľ sa muži a ženy budú mať potrebu ovládať navzájom, tieto vzťahy nebudú nikdy naplnené a všetci budú nespokojní.

Vedomá komunikácia medzi mužom a ženou

Práve preto sa stará žena o oheň, aby horel, a muž plynie s vodou a nechá sa viesť. Spolu prebývajú na matke Zemi, ktorá im poskytuje všetko k životu a sú súčasťou elementov.

Vedomé prepojenie muža a ženy je úplné vyrovnanie elementov (oheň, voda, vietor, zem, éter) vo vnútri v nás a zároveň úplne prepojenie elementov v mužsko-ženskom princípe. Muž ako energia ohňa, žena do neho prikladá polienka, tak aby bol oheň akurát, a muž sa ponára v studnici tak hlboko, ako mu to žena dovolí a obdivuje jej krásu a múdrosť.

Ako spolu prežiť toto prepojenie? Neustálym vyrovnávaním elementov a plynutím v tichu, iba v energii. Tak najlepšie spoznáte a precítite jeden druhého cez energetické napájanie, nie cez slová. Cez pocity jeden druhému, čo si najprv potrebujete dovoliť a umožniť.

Cez toto priame napojenie dokážete navzájom plynúť a vytvárať čokoľvek. Nie slová, ale energia sa stáva vašim novým nástrojom, vášho poznania. Slová majú niekoľko významov, rozdielny zvuk, ale energia vás vedie (nemusíte sa v nej zamotávať, ani si ju vysvetľovať, iba ju cítite).

Čo sa deje pri vedomej komunikácii medzi mužom a ženou?

Vedomá komunikácia medzi mužom a ženou ako prepojenie energií mužsko-ženského sveta, v nás, aj navonok. Absolútne plynutie na vlne celého bytia, poznania, prijímania, zabezpečenia a viery v to, že ste správni.

Vedomá žena je tá, ktorá prikladá do ohňa tak, aby sa stal konštruktívny. Vedomý muž sa ponára do vody tak, aby sa neutopil. V prepojení vetra, ktorý im v tom dopomáha, Matky Zeme ako pevného základu pod nohami a éteru ako prepojenia.

Prijatie a žitie mužsko-ženského princípu je absolútne vyrovnanie, udržiavanie elementov v rovnováhe (prijatie prírody) toho čo je v našej duši. Vedomé prežívanie, napájanie sa jeden na druhého cez pocity a zážitky je plné prepojenie energií v ktorých môžete čokoľvek vybudovať, prežiť, stretnúť sa… čokoľvek si budete priať…

Channeler: Akuira, 31.1.2019 Nitra

 

Ďalšie channelingy Akuiry

Čítanie z vášho Akášického záznamu si, prosím,objedávajte cez formulár v sekcii Konzultácie.

Aktuálne kurzy v sekcii Udalosti

 

Napíšte komentár