fbpx

Vesmírne zákony I. – Meditácia na podporu zdravia a prijatia seba samého

Táto meditácia nie je taká, ako poznáte. Je skôr mantrou v tomto svete, v tomto čase a priestore. Nie je to meditácia vášho rozmeru a vnímania – nie taká, pri ktorej si „musíte“ pustiť hudbu a robiť to, čo je v meditácii povedané. Je to meditácia na zmenu frekvencie vašich vĺn a zmeny pohľadu na všetko, čo ste doteraz poznali, čo ste mali pomenované, aj toho, ako ste to vnímali a ako veľmi ste boli o tom presvedčení.

Vaše presvedčenia je čas zmeniť, rozvrátiť, premenovať. Je čas nasmerovať sa na novú stranu, opačný pohyb, protipól. Táto meditácia má preniknúť do hĺbky a spustiť vaše prebudenie.

Touto meditáciou vás potrebujeme upozorniť na to, aby ste konali výlučne v súlade s vašou vlastnou cestou, v súlade s plynutím vašej duše, Matky Zeme, na ktorej žijete a Vesmírnych zákonov. Ich neznalosť nepochopenie a neprijatie znamená neznalosť vášho vlastného života a „osudu“.

Vesmírne zákony sú nemenné a nemôžete pred nimi ujsť či nájsť cestu von. Preto vás žiadame, aby ste im prinavrátili dôležitosť a uvedomili si nevyhnutnosť ich prijatia. Preto si vesmírne zákony potrebujete plne ctiť – a žiť ich. V tomto súlade a naplnení neexistuje sila, ktorá by išla proti vám… Nie je sila boja ani odporu, vojny ani nepokoja…. už žiadna neexistuje… pokiaľ tou silou nie ste vy sami.

Prinavraciame vám podstatu tvorenia a kolobehu vo vesmíre. Staňte sa vesmírnymi zákonmi. Vesmírne zákony sa stanú vaším pochopením a prijatím. A to je vašou meditáciou.

Prvý vesmírny zákon – Zákon mentalizmu – 1. čakra

Všetko, čo žiješ, je to, čomu veríš

Všetko vychádza z nášho vnútra a svet okolo nás si staviame my sami. Všetko, na čo myslíš, sa stáva skutočnosťou. Všetko čo žiješ, je to, čomu veríš. Myseľ je vibráciou.

Keď hovoríte „Ja chcem“ vzniká vlna tejto následnosti: „Chcem, chcem – a nestane sa nič!“ Na druhej strane, ak poviete „ Ja potrebujem“, to už je vlna, ktorá umožňuje tvorenie.

Keď sa snažíte tvoriť v budúcnosti, nemôže vám vesmír priniesť to, čo potrebujete. Lebo budúcnosť neexistuje.

Tvorte to v súčasnosti, aj keď to, čo potrebujete, ešte nemáte.

Otvorte vaše srdcia a staňte sa vy sami tým najdôležitejším vo svojom živote tu a teraz.

Odhaľte, čo naozaj vaša duša potrebuje pre napĺňanie svojho zámeru a to si vytvorte.

“Ja potrebujem (TOTO), lebo je to v súlade s plynutím mojej duše…”

“Ja potrebujem (TOTO), lebo je to v súlade s mojou vlastnou cestou…”

Napíšte komentár