fbpx

Vesmírne zákony II. – Ako máme chápať Zákon ne-hodnotenia a zhody vo Vesmíre

Tým, kým sme vo vnútri, si plne tvoríme svoju vlastnú realitu a projektujeme ju do života vonku. Toto je statický zákon a platí pre každého rovnako. Vždy žijeme odraz vlastného vnútra. Áno, je to naozaj tak – vytvárame si realitu, ktorá vychádza z nás.

Preto všetko vedie iba k tomu, že ak chceme zmeniť realitu vonku, potrebujeme preladiť svoje vedomie vo vnútri. Je to ako televízny kanál, ktorý sa rozhodneme prepnúť a potom venujeme pozornosť tomu novému programu. Samozrejme, že počet kanálov a rôznych kombinácií je nekonečný. Vesmír nám vždy ponúkne náš vlastný odraz – odraz toho, čím práve sme.

My všetci a celý svet je yin-yang v dokonalej harmónii

Naša bytosť je vytváraná z dvoch častí – tej, čo ju nazývame pozitívnou a tej negatívnej. Yin a yang. Čierna a biela. Potrebujeme však naplno vnímať obe tieto súčasti našej bytosti, byť si ich vedomí, aby sme poznali všetky informácie z nášho vnútra.

To, že je to významné a v dokonalom súlade, nemôžeme vidieť z jedného čiastkového bodu, potrebujeme získať celý obraz, pozrieť sa na veci z dostatočne vysokého nadhľadu – alebo dostatočne hlbokého podhľadu.

Keď sa snažíme niečo zakryť, niečo z nás popierať, dostávame sa do cyklu opakovaných nepríjemných skúseností, z ktorého nevieme potom vystúpiť. Keď do niečoho vložíme pozitívnu informáciu, výsledok je pozitívny. Ak vložíme negatívnu informáciu, nie je možné, aby sa z nej stal pozitívny odraz.

Je to o rozhodnutí žiť vo svetle, ale zároveň si uvedomovať a prijímať v sebe obe stránky – tú, ktorú považujeme za svetlú, aj tú „temnú“. Je to však len niečo, čo vytvára harmonický celok. Každá minca má dve strany a obe nesú dôležitú informáciu, ktorá nie je sama osebe negatívna ani pozitívna.

2. VESMÍRNY ZÁKON: Zákon ne-hodnotenia

Ľudia, ktorých vonku stretávame, nie sú “oni”, sme to vlastne my sami, náš odraz. Nikto nie je hore či dole, všetci sme si rovní. Všetko je rovnako významné. Pokiaľ hodnotíme – dobré/zlé, pekné/škaredé –, tak to hodnotí ego. Som dosť dobrý/-á? Ale pre koho? Pre okolitý svet? Ak hľadáme chyby mimo seba, márnime čas. Napojme sa na vesmírny pokoj a navoďme si harmóniu sami v sebe. Vtedy môžeme plynúť a tvoriť, čo chceme v živote.

Všetko v našom Vesmíre je vibráciou a má svoje prepojenie

Nehodnoťme preto, že je niečo dobré alebo zlé, malé alebo veľké, pekné alebo škaredé. Žime v prijímaní, v snahe o pochopenie a precítenie všetkých stránok. V snahe vidieť a žiť harmóniu vibrácií.

Nepopierajme, kto sme, cez rôzne sebahodnotenia a hodnotiace filtre, ktorými určujeme, či sme dostatočne dobrí alebo nie. Keď vyslovíme na niečo alebo na niekoho súd „dobrý alebo zlý“, to znamená hodnotenie / popieranie Zákonov Vesmíru.

Všetko je spojené vibráciou, každá realita a každý odraz, to všetko je vibrácia a má svoje prepojenie. Vibrácie prechádzajú z tretieho oka do krčnej čakry. Podľa toho, akú vibráciu vyšlem, taká mi bude odpovedať.

Je to ako keď hodím do vody ťažký kameň – hlboko klesne a vytvorí hlbokú vibráciu a vlnky z hĺbky. Akákoľvek vibrácia, ktorú vytvorím, bude znieť vo Vesmíre a bude zhodná s vibráciou vášho hrdla.

Už v dávnych dobách nám hovorili, že to, čo hovoríme, je to, čo chceme vytvoriť. Slovo ako vibrácia myšlienky a emócie je prvá vec, ktorá existuje vo Vesmíre. <Na začiatku bolo slovo.> Bolo to slovo, ktoré vytváralo svetlo. Je to vlna vibrácií, ktorá vytvára zhodu vo Vesmíre.

Preto si musíme dávať veľký pozor nielen na to, čo si myslíme, ale aj na to, akým spôsobom veci hovoríme. Pretože spôsob a zámer, s akým vyslovujeme slová, sa k nám vracia potom ako zhodnotenie.

Všetko vibruje vo Vesmíre. Nezáleží na tom, kam idete fyzicky, aj keď pôjdete iba do svojej mysle, všetko bude vibrovať. Tvorenie vo Vesmíre je vlastne neustále vibrovanie. A vibrácie tvoria. To je zákon lásky.

Meditácia k 2. vesmírnemu zákonu nehodnotenia a zhody

Meditujte o tom, ako môžete zharmonizovať a prepojiť všetky vaše vibrácie. Ako dokážete hlboko spoznať a prijať sami seba – svoje svetlé aj temné stránky, svoje silné aj slabé miesta, svoje kvality, to, čo prinášate svetu –, a to všetko pozorujte a prijmite v jednote celku, v tvorení a harmónií vibrácií.

Napíšte komentár