fbpx

Vnútorné dieťa vie, čo potrebujeme, aby sme boli šťastní

Vyvstáva otázka vnútorných nastavení, ktoré sú ovplyvňované vaším vnútorným dieťaťom. Vaše vnútorné dieťa ukazuje smer vašich rozhodnutí. Ako sa s ním spojiť a ovplyniť svoj život?

Vnútorné dieťa je ten dirigent, vodca, ktorý drží opraty v rukách, určuje vaše životné kroky a rozhodnutia. Je to práve vaše vnútorné dieťa, kto v skutočnosti riadi váš život.

Čo alebo kto je naše vnútorné dieťa?

Vaše vnútorné dieťa je vaše ďalšie Ja, je vašou neoddeliteľnou súčasťou a sprievodcom tohto vášho života, vyrástlo v tejto dobe, v týchto nastaveniach, tejto prítomnosti. Nepochádza z predchádzajúcich dôb. Je to vnútorné dieťa, ktoré ste si “vyskladali” z toho, čo ste prežívali a pozorovali vo vašom detstve.

Vnútorné dieťa prešlo príbehmi vášho detstva, prebralo na seba rôzne príkazy, zákazy, filtre, ale i lásku a radosť. Akúkoľvek emóciu. Všetko, čím ste prechádzali prvých 10 rokov života, kde dieťa v čistote myšlienok a zámerov prijímalo tento svet.

Riadilo sa pokynmi dospelých a nemalo žiadnu osobnú moc, keďže rozhodnutia robili za neho iní. Tvarovalo sa a rozvíjalo vo vašom vnútri ako ďalšia súčasť vášho života. A je to ten, kto stojí za podstatou vašich rozhodnutí a činov.

Komunikujte s vnútorným dieťaťom

Čo je pre vaše vnútorné dieťa teraz najdôležitejšie?

Podstatné je uvedomenie si a prepojenie vašich zranení, emócií, pocitov nenaplnenia, smútku, ale tiež každej radosti, pocitov lásky, jednoducho všetkého, čo ste v doterajšom živote zažili.

Viete sa na všetko rozpamätať. Prísť k nemu, k svojmu vnútornému dieťaťu, a vyliečiť jeho boliestky. Povedať mu, že teraz už nie je dieťa.

V momente Tu a teraz som už inde, žijem už iný život a mám vlastné rozhodnutia.

Navštevujte vaše vnútorné dieťa vždy, keď trpíte, keď nie ste v rovnováhe, keď vám niečo život vezme, napríklad keď prídete o partnera, o lásku, prácu alebo aj niečo materiálne, čo pre vás bolo dôležité. Až kým sa neprepojíte, pýtajte sa:

Kto je v mojom vnútri spúšťačom týchto pocitov, tohto trápenia, kto je ten nevyliečený?

S vnútorným dieťaťom hráme hru, utvárame svoj vlastný život

Zároveň sa s ním však prepájajte aj v každom pocite šťastia, bezpodmienečnosti, lásky, ktorú vaše vnútorné dieťa spolu s hravosťou, dychtivosťou a vášňou prináša do životnej hry.

Treba si uvedomiť, že teraz je to hra, ktorú hráme v živote. V spoločnosti, v práci, v partnerstve hráme rôzne úlohy. Tie sme si budovali už v detstve. Preto sa hrajte, nie je to nič viac.

Život v plynutí je vo svojej podstate neblokovaná kreativita, je to, keď sa necháme unášať dejom. Majte svoju vlastnú skutočnosť – akú len chcete. Tú vašu.

To, čo je skutočné, je u vás vo vnútri. Nahliadnite na váš život z inej perspektívy. Na to, čo sa vám deje, sa pozrite iným pohľadom. Vystúpte z toho a všimnite si, akú hru práve hráte? Nie je to len hra nás samých so sebou?

Hrajte sa s vnútorným dieťaťom na život

Môžete si pripomenúť, ako ste sa hrávali ako deti. Nachádzate v tom súvislosti? Ako ste v týchto hrách zvyčajne obstáli a kto určoval pravidlá?

Skúste sa nad tým všetkým zamyslieť. Komunikujte s vaším vnútorným dieťaťom a prinášajte nový pohľad do vašej skutočnosti Tu a teraz.

Afirmácia pre súhru s vnútorným dieťaťom

Ja sa prepájam a stretávam so svojím vnútorným dieťaťom ako sprievodcom. Prepájam sa s ním, liečim jeho rany a prinavraciam ho do momentu tu a teraz.

Toto vám odkazujú sprievodcovia a strážcovia Akáše.

S láskou zapísala Akuira

V Nitre, 28.1.2020

Témy Vnútorné dieťa, Život v plynutí, Uzdravenie vzťahov

a rôzne ďalšie témy vás čakajú na Akuira kurzoch channelingu, čítania z Akáše, Akášického zdroja, vlastných záznamov duše. Ak vás tieto veci zaujímajú, najbližšie sa môžeme vidieť v Nitre 22. – 23.februára 2020 a v Košiciach 21.-22. marca 2020.

Registrovať na tieto a ďalšie podujatia sa môžete tu:

Kurz Akášické záznamy a návrat k svojmu ja, Nitra, 22.-23. 2.

Kurz Akášické záznamy – čítanie z vlastných záznamov duše, Košice, 21.-22. 3.

Napíšte komentár